Anmälan utbildning naturvägledning

I september erbjuder Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en utbildning i naturvägledning. På den här utbildningen får du tips om hur du kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang.

När och var: 22 september (Zoom-möte) och 29 september (troligtvis i Vindeln) 2021, kl 10:00–16:00

Arrangör: Västerbottens regionala skogsprogram

Sista anmälan: 10 september 2021

Deltagare: Max 30 personer. Alla aktörer med koppling till Västerbottens skogar är välkomna att anmäla sig, t ex kan du delta om du jobbar med skogsbruk, träindustri, skogsteknik, naturturism eller rennäring; eller om du är engagerad i en ideell organisation som jobbar med eller i skogen; eller om du jobbar på museum, regional myndighet eller kommun.

Anmälningsavgift: Gratis, men 500 kr debiteras anmälda som inte dyker upp

Uppgifter
Hem Hem