Inspiration och kunskap

Det finns hur mycket information som helst om skog och skogliga verksamheter och intressen. Här är några länkar till material som förhoppningsvis kan inspirera och ge kunskap.

 

Skog & Framtid

En tidning om skogsforskning från Future Forests och Sveriges lantbruksuniversitet

Här hittar du samtliga nummer av Skog & Framtid

Om du vill ha den tryckta versionen av Future Forests tidning Skog & Framtid gratis i din brevlåda, maila din adress till annika.mossing@slu.se

 

Vi måste prata om skogen

Filmer från forskningsprogrammet Future Forests

Bröllopsfotot (finskog och fulskog)

Skogens roll i det nya klimatet

Variationsrikt skogsbruk

Så klarar skogen klimatförändringen

Skogen och vattnet

Skogen – räcker den?

Guld och gröna skogar

 

Populärvetenskapliga artiklar om jämställdhet i skogen

Extrakt: Metoo har förändrat skogsbranschens syn på jämställdhet

Extrakt: Hur har Metoo förändrat skogsutbildningarna?

 

Hem Hem