Övriga aktiviteter och rapporter

Sammanställningar aktiviteter

Aktiviteter där skogsprogrammet har varit/är projektägare eller är samarbetspartner

Årsrapporter

Västerbottens regionala skogsprogram 2021

Västerbottens regionala skogsprogram 2022

Temarapporter

Beskrivning av 8 temaområden, dvs verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen, genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. Rapporterna har skrivs utifrån deltagarnas egna perspektiv, kunskaper och ambitionsnivå. Syftet med dem är att de ska spegla olika intressen och intressenters syn på skogen och skogssektorn.

Friluftsliv och besöksnäring

Kulturmiljövård

Mat från skogen

Natur- och miljövård

Rennäring

Skogsbruk

Skogsteknik

Träindustri

Andra rapporter

EU och skogarna. (Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten 2021)

Regionala skogsprogram i Finland – en översikt. (Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten 2020)

Sysselsättning inom skogsnäringarna i Västerbotten. (Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten 2020)

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr. (Petter Axelsson, SLU 2019)

Möjligheter och hinder för att öka värden i den västerbottniska skogen och skogssektorn. (Anders Esselin, Västerbottens regionala skogsprogram 2019)

Hem Hem