Skogsprogram Västerbotten – aktiviteter och rapporter

Sammanställningar aktiviteter

Aktiviteter där skogsprogrammet har varit/är projektägare eller är samarbetspartner

Exempel på aktiviteter med koppling till handlingsplanen – alla aktörer

Årsrapporter

Västerbottens regionala skogsprogram 2021

Temarapporter

Beskrivning av 8 temaområden, dvs verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen, genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. Rapporterna har skrivs utifrån deltagarnas egna perspektiv, kunskaper och ambitionsnivå. Syftet med dem är att de ska spegla olika intressen och intressenters syn på skogen och skogssektorn.

Friluftsliv och besöksnäring

Kulturmiljövård

Mat från skogen

Natur- och miljövård

Rennäring

Skogsbruk

Skogsteknik

Träindustri

Andra rapporter

Från skog till träförädling. Träindustrins värdekedja i Västerbotten. Cecilia Wahlberg Roslund, CEWARO AB (2021)

Pilot study of UNESCO Biosphere Reserves within the Barents Region and the possibilities for collaboration. Anders Esselin (Man and Nature AB) & Johanna MacTaggart (the Swedish Man and Biosphere Programme) (2021)

EU och skogarna. Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten (2021)

Regionala skogsprogram i Finland – en översikt. Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten (2020)

Sysselsättning inom skogsnäringarna i Västerbotten. Emilia Barsk, UmU/Skogsprogram Västerbotten (2020)

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr. Petter Axelsson, SLU (2019)

Möjligheter och hinder för att öka värden i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Trender och drivkrafter – som påverkar eller kan komma att påverka den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Jämställd skogssektor. Jämställdhetsrevision – från handling till resultat. Monica Forsman (2020), Länsstyrelsen Västerbotten

JÄMLYS – en jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten. Helena Österlind (2020), Länsstyrelsen Västerbotten

JämLYS – en Jämställdhetsanalys av skogssektorn i Västerbotten. Helena Österlind (2011), Länsstyrelsen Västerbotten

Hem Hem