Rapporter från Skogsprogram Västerbotten

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr. Petter Axelsson, SLU (2019)

Möjligheter och hinder för att öka värden i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Trender och drivkrafter – som påverkar eller kan komma att påverka den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Se också rapporter från de olika temaområdena.

Hem Hem