Underlag

Här har vi samlat en del rapporter som beskriver den västerbottniska skogen och skogssektorn.

Möjligheter och hinder för att öka värden i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Trender och drivkrafter – som påverkar eller kan komma att påverka den västerbottniska skogen och skogssektorn. Sammanställning av resultat från den inledande workshopen 181031 inom ramen för skogsprogrammet Västerbotten. Anders Esselin, skogsprogrammet Västerbotten (2019)

Kunskapsunderlag för regionala skogsprogram i norr. Petter Axelsson, SLU (2019)

Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Näringsdepartementet (2018)

Åtgärder för en jämställd skogssektor. Raymond Wide och Maria Högvall Nordin, Skogsstyrelsen (2019)

Hem Hem