Rennäring

Temaområde Rennäring genomförde sin skrivarverkstad den 17–18 juni i Lycksele. Delrapporten publiceras så snart den är justerad.

Rennäring

Renskötare från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland var inbjudna till skrivarverkstaden, liksom några forskare och rennäringsexperter på myndigheter. Följande personer deltog i skrivandet: Anne Walkeapää (Sametinget), Ante Baer (Vilhelmina norra sameby), Cecilia Persson (Skogsstyrelsen), Fredrik Juuso (Länsstyrelsen Västerbotten), Lars-Evert Nutti (Sirges sameby), Magnus Andersson (Rans sameby), PG Idivuoma (Lainivuoma sameby), Per Sandström (SLU), Stig Persson (Gällivare skogssameby), Thomas Stenlund (Malå sameby), Tomas Sevä (Maunio sameby), Torbjörn Åhren (Oredahkke sameby) och Ulrika Roos (SLU).

Anne Walkeapää, Cecilia Persson och Fredrik Juuso förde anteckningar under diskussionerna. Fredrik Juuso identifierade personer att bjuda in, bjöd in och ordnade allt övrigt praktiskt med workshopen. Anders Esselin är redaktör för rapporten.

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem