Rennäring

Temaområde Rennäring genomförde sin skrivarverkstad den 17–18 juni 2019 i Lycksele. Rapporten finns att ladda ner som PDF längre ned på den här sidan.

Rennäring

I den här rapporten ger renskötare från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, tillsammans med några forskare och rennäringsexperter på myndigheter, sin syn på hur rennäringen är organiserad i norra Sveriges skogar, vilka värden rennäringen i Sverige skapar idag, samt rennäringens utmaningar och möjligheter.

I rapporten beskrivs vilka värden rennäringen skapar idag, t ex ekonomiska värden, bidrag till regional utveckling, hälsa och välbefinnande, kulturvärden, samt natur- och miljövärden.

Personerna som har bidragit i skrivandet av rapporten ser också stora utmaningar för rennäringen. I rapporten konstateras till exempel att det skogsbruk som bedrivits och bedrivs inom renskötselområdet inte har varit, och är inte, hållbart ur ett rennäringsperspektiv. Andra identifierade utmaningar handlar om annan exploaterande verksamhet som t ex gruvor och vindkraft, att turism och friluftsliv stör renar och renskötsel, att de stora rovdjuren är för många, att kumulativa effekter har en enorm negativ påverkan på renen och renskötseln, samt klimatförändringar.

De möjligheter som beskrivs i rapporten handlar bland annat om ett mer renskötselvänligt och hållbart skogsbruk, färre stora rovdjur, samt utveckling av rennäringen och annan samisk näringsverksamhet.

Innehållet i rapporten baserar sig på resultatet från en skrivarverkstad i Lycksele (17–18 juni 2019) där 14 personer deltog, samt på efterföljande bearbetningar och kompletteringar av resultatet från skrivarverkstaden. Till dessa bearbetningar och kompletteringar har ett stort antal personer inbjudits och några har också bidragit med kompletterande information.

Ladda ner PDF

Kontakt

Anders Esselin

Processledare Skogsprogrammet i Västerbottens län

E-post: info@skogsprogramvasterbotten.se

Telefon: 070-273 09 45

Hem Hem