Rennäring

Temaområdet har genomfört sin skrivarverkstad den 17-18 juni i Lycksele. Renskötare från Norrbotten, Västerbotten och Jämtland var inbjudna, liksom några forskare och rennäringsexperter på myndigheter. Delrapporten publiceras så snart den är justerad. I skrivandet har följande personer deltagit: Anne Walkeapää (Sametinget), Ante Baer (Vilhelmina norra sameby), Cecilia Persson (Skogsstyrelsen), Fredrik Juuso (Länsstyrelsen Västerbotten), Lars-Evert Nutti (Sirges sameby), Magnus Andersson (Rans sameby), PG Idivuoma (Lainivuoma sameby), Per Sandström (SLU), Stig Persson (Gällivare skogssameby), Thomas Stenlund (Malå sameby), Tomas Sevä (Maunio sameby), Torbjörn Åhren (Oredahkke sameby) och Ulrika Roos (SLU).

Rennäring

Hem Hem