Från skog till träförädling – webinarium 25 maj 2022

Från skog till träförädling – webinarium 25 maj 2022

Från skog till träförädling – webinarium 25 maj 2022

Träindustrin är viktig för ekonomi och sysselsättning i hela Västerbotten. Framtiden för branschen ser också ljus ut, men om man tittar på träindustrins värdekedja så finns det förbättringspotential. Det konstaterar Cecilia Wahlberg Roslund i rapporten Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Under detta webinarium kommer rapporten att presenteras och diskuteras.

Exempel på frågor som kommer att diskuteras är:

  • Hur kan råvaruleveranser till lokala och regionala förädlingsföretag säkras, inte minst när det gäller högkvalitativ, extratorkad västerbottnisk furu?
  • Kan en utvecklad dialog och mer samarbete ge en helhetssyn och nya ”win-win” lösningar?

Cecilia Wahlberg Roslund kommer att presentera sin rapport. Sedan kommer en panel att diskutera rapportens slutsatser. I panelen medverkar Lars Engman (VD Träbransch Norr AB), Erik Eliasson (marknadschef Norra Skog), Linda Nyström (VD Skogstekniska klustret), Daniel Wilded, (försäljningschef Masonite Beams) och Anders Nordmark (chef Supply Chain och Teknik Setra).

Tid: 25 maj 2022 kl 13–14:30

Arrangör: Västerbottens regionala skogsprogram

Klicka här för att ladda ner rapporten "Från skog till träförädling. Träindustrins värdekedja i Västerbotten"

 

ANMÄLAN

Uppgifter
Hem Hem