Mycket som händer ...

Mycket som händer ...

Mycket som händer ...

I maj 2020 antog huvudmännen för Västerbottens regionala skogsprogram (dvs Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten) en strategi och en handlingsplan för skogsprogrammet. Sedan dess ligger skogsprogrammets fokus på genomförande. 

Klicka här för att se sammanställning av pågående och genomförda aktiviteter inom Västerbottens regionala skogsprogram

I boxarna nedanför kan du läsa mer om alla projekt.

Hem Hem