Om Skogsprogrammet

Syftet med ett skogsprogram är att skapa förutsättningar för en bred och konstruktiv dialog om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Idag har drygt ett hundra länder i världen nationella skogsprogram. 

Hem Hem