Om Skogsprogrammet

Syftet med ett skogsprogram är att skapa förutsättningar för en bred och konstruktiv dialog om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi. Idag har drygt ett hundra länder i världen, inklusive Sverige, nationella skogsprogram. I strategin för Sveriges nationella skogsprogram föreslogs att den regionala dimensionen bör användas till att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att uppnå skogsprogrammets vision och mål. Därför pågår nu regionala skogsprogram i Sveriges alla län – däribland i Västerbottens län.

Hem Hem