Om Skogsprogrammet

Om Skogsprogrammet

Om Skogsprogrammet

2015 startade Sveriges nationella skogsprogram med regeringens vision: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi

2018 presenterades strategi och handlingsplan för det nationella skogsprogrammet. Strategin innehöll mål för fem fokusområden och även ett förslag om en regional dimension, dvs regionala skogsprogram.

Klicka här för att ladda ner Strategi för Sveriges nationella skogsprogram

På hösten 2018 startade därför Västerbottens regionala skogsprogram med regeringens vision och målen för de fem fokusområdena som grund. 

Syftet är att Västerbottens regionala skogsprogram ska verka för en växande bioekonomi och stärka skogens roll i ett hållbart samhälle genom att vara

  • En mötesplats för diskussioner om möjligheter och utmaningar inklusive konflikter
  • En plattform för att driva samverkan och för att förverkliga idéer
  • Ett kommunikationsnav för ökad kunskap om skogen och skogliga verksamheter, samt olika frågor kopplade till dessa

Klicka här för kontaktuppgifter till skogsprogrammets styrgrupp och sekretariat

Hem Hem