Fokusområden

Arbetet inom Västerbottens regionala skogsprogram vägleds av regeringens vision: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. För att uppnå denna vision innehåller strategin för Västerbottens regionala skogsprogram mål för fem fokusområden. I varje fokusområde finns förslag på 3–4 "vägar framåt" (sammanlagt 18 stycken). Dessutom finns en handlingsplan kopplad till strategin som specificerar insatser och åtgärder. I dagsläget innehåller handlingsplanen förslag på 95 olika insatser och åtgärder.

Klicka här för att ladda ner Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram

Klicka här för att ladda ner Handlingsplan för Västerbottens regionala skogsprogram

Hem Hem