Fokusområden

Fokusområden

Fokusområden

Skogsprogram Västerbottens verksamhet organiseras i fem så kallade fokusområden. I boxarna nedan förklaras huvuddragen i dessa fokusområden.

Genomförandet av skogsprogrammet bygger på samarbeten och partnerskap, och framgången är helt beroende av alla er som brinner för att utveckla olika skogliga värden och verksamheter i länet. Hittills har flera hundra personer bidragit med kunskap och engagemang – det är vi mycket tacksamma för.

Klicka här för att ladda ner Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram

Klicka här för att ladda ner Handlingsplan för Västerbottens regionala skogsprogram

Hem Hem