Fokusområden

Framgången för Västerbottens regionala skogsprogram är helt beroende av alla er som brinner för att utveckla olika skogliga värden och verksamheter i länet. Hittills har flera hundra personer bidragit med kunskap och engagemang – det är vi mycket tacksamma för. Nu hoppas vi att ni också vill delta i genomförandet av skogsprogrammet enligt strategi och handlingsplan.

Klicka här för att ladda ner Strategi för Västerbottens regionala skogsprogram

Klicka här för att ladda ner Handlingsplan för Västerbottens regionala skogsprogram

Klicka här för aktuell sammanställning av genomförda och pågående insatser och aktiviteter

I boxarna nedan förklaras huvuddragen i strategins fokusområden.

Hem Hem