Kalendarium

9 feb

Webinarium om skogsskötsel i framtiden

Mittuniversitetets tredje seminarium om Skogens värden handlar om skogsskötsel för framtiden. Medverkande forskare: Johan Sonesson (Skogforsk), Micael Jonsson (Umeå universitet), Emma Holmström (SLU), Björn Hägglund (Skogforsk) och Mats Berlin (Skogforsk).

Zoom kl 13–15

Mer info

10 feb

Webinarium om snabbväxande lövträd – var är vi och vart är vi på väg?

Status och framtidsutsikter för snabbväxande lövträd presenteras av forskaren Henrik Böhlenius. Arrangör: Forskningsprogrammet Trees For Me

Zoom kl 14–15

Mer info och anmälan

22 feb - 23 feb

Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomiriksdagen tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Syftet med dagen är att visa upp och diskutera hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration.

Umeå Folkets Hus

Mer info och anmälan

2 mar

Webinarium om nya bioekonomin

Mittuniversitetets fjärde seminarium om Skogens värden handlar om den nya bioekonomin. Medverkande forskare: Sara Holmgren (SLU), Per Engstrand (Mittuniversitetet), Cecilia Mark-Herbert (SLU), Emil Nagy (SLU), Anna Thorning (Mittuniversitetet) och Pål Börjesson (Lunds tekniska högskola).

Zoom kl 13–15

Mer info

10 mar

Webinarium: Poppel som bränsleråvara – en förstudie

I webbinariet diskuteras hur poppel kan bidra som en intressant bränsleråvara till att ställa om det svenska energisystemet. Presentationen sammanfattar resultaten från en tidigare förstudie som har finansierats av programmet f3, ett innovationskluster för hållbara biodrivmedel. Forskarna Marcus Öhman och Henrik Böhlenius presenterar. Arrangör: Forskningsprogrammet Trees For Me

Zoom kl 14–15

Mer info och anmälan

22 mar

230322.Slutkonferens Jämställdhet i skogsbranschen

Hur förändrar vi värderingar i en mansdominerad bransch? Hur skapar vi en kultur där alla har samma möjligheter att äga skog och arbeta i skogsnäringen? Jämställdhet i skogsbranschen är unikt för skogsnäringen och svenskt näringsliv. Det är en gemensam satsning där aktörer, som annars konkurrerar, jobbar tillsammans för att driva värderingsfrågor. Totalt har projektet nått över tusen personer i hundra olika organisationer. Nu är det dags att summera vad vi lärt oss.

Clarion Hotel, Sundsvall

Mer info och anmälan

30 mar

Webinarium om skogens många värden

Mittuniversitetets femte seminarium om Skogens värden handlar om skogens många värden. Medverkande forskare: Ebba Lisberg Jensen (Göteborgs universitet), Jeannette Eggers (SLU), Kerstin Hallsten (Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna), Anja Fjellgren Walkeapää (renskötare, jägmästare och konsult) och Tim Horstkotte (Umeå Universitet)

Zoom kl 13–15

Mer info

27 apr

Webinarium om styrmedel i den svenska skogen

Mittuniversitetets sjätte seminarium om Skogens värden handlar om styrmedel i den svenska skogen. Medverkande forskare: Erik Westholm (SLU), Carina Keskitalo (Umeå universitet) och Johanna Johansson (Södertörns högskola).

Zoom kl 13–15

Mer info

26 maj

Webinarium: Hur kan vi kvantifiera effekter på klimat och biologisk mångfald från snabbväxande lövträd?

I webbinariet diskuteras hur vi kan kvantifiera effekter på klimat och biologisk mångfald från snabbväxande lövträd. Arrangör: Forskningsprogrammet Trees For Me

Zoom kl 14–15

Mer info och anmälan

31 maj

Hybridevent om biologisk mångfald

Dags att boka in nästa års viktigaste event. För att lyckas nå målet med en rikare biologisk mångfald krävs det konkreta lösningar och handlingar. Arrangör: Word Forest Forum (WFF). WFF har de senaste åren anordnat ett flertal workshops och event för att diskutera de utmaningar vi står inför och de lösningar som vi kan finna med hjälp av skogen. 2022 har stiftelsen valt att fokusera på hur vi ska nå en rikare biologisk mångfald, bland annat genom att stödja ett forskningsprojekt om biokrediter. Under eventet i juni 2023 kommer Aleksandra Holmlund, som ansvarar för forskningsprojektet, att presentera hur arbetet gått. Det kommer dessutom att delta flera internationella talare som belyser det globala perspektivet.

Save the date! Mer info och anmälan kommer senare.

Hem Hem