Kalendarium

25 maj

Webinarium: Från skog till träförädling

Träindustrin är viktig för ekonomi och sysselsättning i hela Västerbotten. Framtiden för branschen ser också ljus ut, men om man tittar på träindustrins värdekedja så finns det förbättringspotential. Det konstaterar Cecilia Wahlberg Roslund i rapporten Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Under detta webinarium kommer rapporten att presenteras och diskuteras. Arrangör: Västerbottens regionala skogsprogram

Webinarium kl 13–14:30

Anmälan webinarium Från skog till träförädling

1 jun

Årskonferens: Trästad på Skeppsholmen

Vår idé om hur framtidens hållbara samhälle skulle se ut omkullkastades av pandemin. Nu måste vi tänka om. Hur vill vi bo och jobba? Hur ser det optimala samhället ut ur olika hållbarhetsperspektiv? Kan det vara så att det nya samhället ska skapas i mindre skala? I mindre städer och sub-urbana miljöer? Är det en ny trädgårdsstad som kan vara lösningen?Och hur får vi skogen att räcka till? Arrangör: Trästad

Hotel Skeppsholmen i Stockholm, alt digitalt via länk, kl 9:30–14:30

Mer info och anmälan

2 jun

Exkursion Svartbergets försökspark, Vindel

Plattformen Future Forests bjuder in till en exkursion i skogen, för att öppna upp för dialog och kunskapsutbyte. Programpunkter under exkursionen: Klimatanpassning och skogsskötsel; Forskningsprogrammet som blev en studiecirkel; Trädslagsval för framtiden; Kunskapssamverkan mellan rennäring och skogsbruk; Luckhuggning, skärmar och små föryngringar; samt Hyggesfritt och mångbruk.

Svartbergets försökspark, Vindeln, kl 09.30-16.00

Mer info och anmälan

7 jun

Exkursion om hyggesfritt skogsbruk & åtgärder för rekreation och naturvård i Nydalaområdet, Umeå

Syftet med exkursionen är att deltagarna ska få ta del av praktiska exempel på hur man kan bruka skogen med hyggesfria metoder och med hänsyn till rekreation och naturvård. Exkursionen är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter kring praktiskt variationsrikt skogsbruk. Markvärd för dagen är Umeå kommun tillsammans med förvaltaren Skogssällskapet. Forskare från SLU och personal från Skogsstyrelsen medverkar också. Arrangör: Projektet Ett mer variationsrikt skogsbruk och Skogsstyrelsen, Södra Västerbottens distrikt

Nydalaområdet, Umeå, kl 9–15

220607.Inbjudan Exkursion Om Hyggesfritt Skogsbruk I Nydala Friluftsområde 220607

8 jun

Programrådsmöte Västerbottens regionala programråd

Programrådet för Västerbotten regionala skogsprogram har möte tre gånger under 2022.

Inte bestämt än.

14 jun

Möte skogsprogrammets arbetsgrupper (1)

Arbetsgrupperna som är knutna till Västerbottens regionala skogsprogram har gemensamma möten fyra gånger under 2022.

16 jun

Lansering av nationell jämställdhetsundersökning

Nästan 900 personer har svarat på den nationella enkäten om skogligt utbildade män och kvinnors villkor på den skogliga arbetsmarknaden. SLU har genomfört undersökningen och Västerbottens regionala skogsprogram är en av de organisationer som bidragit med finansiering.

Digitalt kl 12–13. Mer info kommer inom kort

23 sep

Invigning av Berga Kunskapsskog

Holmens Kunskapsskogar är områden som vi specifikt valt ut för att samla och sprida kunskap om skogen. Varje område är utvalt tack vare sina biologiska förutsättningar. I Berga är temat brand. Här finns spår från forna tiders bränder och Holmen har de senaste 20 åren genomfört återkommande naturvårdsbränningar i Berga för att gynna brandberoende arter. Mer info och möjlighet till anmälan kommer senare.

Berga (15 km väster om Robertsfors)

6 okt

Programrådsmöte Västerbottens regionala skogsprogram (1)

Programrådet för Västerbotten regionala skogsprogram har möte tre gånger under 2022.

Inte bestämt än

18 okt

Möte skogsprogrammets arbetsgrupper (2)

Arbetsgrupperna som är knutna till Västerbottens regionala skogsprogram har gemensamma möten fyra gånger under 2022.

Inte bestämt än

Hem Hem