Kalendarium

5 feb

Seminarium om Naturvårdbränning och rennäring

Den 5 februari 2020 arrangerar länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet Life-Taiga, ett seminarium i Umeå om naturvårdbränningar och effekter på rennäringen. Skogsprogram Västerbotten är medarrangör.

Folkets hus, Umeå

Naturvårdbränning och rennäring

19 feb - 20 jan

Skogsprogramkonferens – nu lyfter vi skogen

19–20 februari arrangerar Skogsprogrammet i Västerbottens län en konferens i Lycksele för att belysa möjligheter och utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn.

Hotell Lappland, Lycksele

Skogsprogramkonferens
Hem Hem