Kalendarium

4 okt

Skogsträff för kvinnor – Lär känna din skog med digitala hjälpmedel

En unik möjlighet för kvinnliga skogsägare att fördjupa sig inom skogsbruket generellt och skogsägande i synnerhet. I denna digitala träff får du som deltar bland annat lära dig om digitaliseringen i skogsbruket, vad artskyddsförordningen innebär, vad du som skogsägare behöver känna till om din skog och hur du med digitala hjälpmedel kan få ut mer information om din skog. Arrangör: Skogstekniska Klustret, LRF, Länsstyrelsen Västerbotten, Norra skog, SCA, Skogforsk, Skogsstyrelsen, SLU och Skogsprogram Västerbotten

Digital träff kl 18.00-20.00

Mer info och anmälan

6 okt

Programrådsmöte Västerbottens regionala skogsprogram (1)

Programrådet för Västerbotten regionala skogsprogram har möte tre gånger under 2022.

Länsstyrelsen i Umeå, kl 9–12 med efterföljande lunch på residenset

6 okt

Kunskapsdagen i Skellefteå – Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?

Byggtakten är hög på många håll i Sverige och när platser förändras ska människors behov av att bo, arbeta och mötas tillgodoses. Att få ekvationen med snabb samhällsomvandling och kraven på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet att gå ihop kan vara en utmaning. På Kunskapsdagen i Skellefteå får vi ta del av innovativa projekt, samarbeten och visioner och ställer oss frågan ”Hur bygger vi framtidens hållbara livsmiljöer?"

Medlefors hotell & konferens el digitalt, kl 08.30-14.30

Mer info och anmälan

6 okt

Automation och förädling - Trees For Me idag och i morgon

Det nya, nationella kompetenscentret Trees For Me, med fokus på snabbväxande lövträd, bjuder in till en heldag om automation och förädling för hållbar lövskogsproduktion.

Umeå kl 9.30-17.00

Mer info och anmälan

10 okt - 12 okt

Mötesplats biosfär

Mötesplats Biosfär är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras av Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå, i samarbete med biosfärområdena Kristianstads Vattenrike och Vindelälven-Juhttátahkka samt biosfärkandidaturen Vombsjösänkan.

Umeå och Kristianstad

Mer info och anmälan

19 okt

Webinarium om omställning till storskaligt och hållbart byggande i trä

Träinnovationsklustret bjuder tillsammans med Trästad Sverige, Nätverket hållbart byggande och förvaltande och Umeå kommun in till ett webbinar. Här får ni veta mer om hur historisk expertis, nutidens inn- ovatörer och framtidens spetskompetens till- sammans driver omställningen till storskaligt, hållbart byggande i trä.

Webinarium kl 9-11

Mer info och anmälan

21 okt

Webinarium om alternativt skogsbruk och grön infrastruktur

Det regionala skogsprogrammet i Norrbotten bjuder in till ett webinarium som ska ge en fördjupad bild av ett hyggesfritt skogsbruk och dess förutsättningar. Webinariet handlar bland annat om den pågående forskningen, definitioner och pågående regeringsuppdrag.

Weinarium kl 13–15

Mer info och anmälan

26 okt

Vägval för framtidens skogar – nya skogliga konsekvensanalyser

Resultat och slutsatser från nya skogliga konsekvensanalyser presenteras under förmiddagen. Olika perspektiv, reflektioner och diskussioner är innehållet för eftermiddagens program. Arrangör: Skogsstyrelsen inom ramen för Nationella skogsprogrammet

World Trade Center i Stockholm kl 10–16

Mer info och anmälan

26 okt

Landsbygds­forum

Kom och ta del av spännande seminarier och nya perspektiv på landsbygden. Samtal och möten under en inspirerande heldag med fokus på landsbygder i förändring! Målgrupp: Organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner, intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor. Arrangeras i samverkan med Lycksele kommun, Leader Lappland och Skogsprogrammet Västerbotten.

Lycksele Kl 10–20

Mer info och anmälan

26 jan 2023

Skogens Dag 2023

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. Dagen genomförs i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Grand Hôtel, Stockholm, kl 10–17 (frukostmingel från kl 9 och middag kl 18:30)

Mer info och anmälan
Hem Hem