Kalendarium

28 maj - 29 maj

Vandringsledsforum och utvecklingsgruppsmöte

Till vandringsledsforum är alla landets aktörer som jobbar med vandringsleder välkomna. Träffen riktar sig framförallt till aktörer inom vandringsleder där staten inte är huvudman. Syftet är att erbjuda möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av ny kunskap och ges stöd i arbetet med att tillhandahålla och utveckla hållbara vandringsleder där Nationellt ramverk för vandringsleder är ledstjärnan. Arrangörer är Naturvårdsverket tillsammans med med Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten

Scandic Plaza, Umeå

Mer info och anmälan

30 maj - 31 maj

World Forest Forum 2024

World Forest Forum har som mål att samla rätt människor för att tala om rätt frågor för att hitta nya lösningar. Mer information om World Forest Forum kommer så småningom.

Granö, Västerbotten, med vissa delar i hybridform

26 aug - 30 maj

Viltfoderveckan

Vill du lära dig mer om hur en ökad naturlig fodertillgång bland annat kan bidra till minskade betesskador på träd? Den 26-30 augusti fokuserar Skogsstyrelsen på viltfoder – fem dagar med kostnadsfria digitala webbinarier om viltfoder.

Digitalt

Mer info och anmälan

18 sep

Programrådsmöte 2 2024

Skogsprogram Västerbottens programråd samlas tre gånger per år för att diskutera olika skogliga värden och verksamheter. Årets andra möte hålls som en exkursion i skogen.

Skogen

26 nov

Programrådsmöte 3 2024

Skogsprogram Västerbottens programråd samlas tre gånger per år för att diskutera olika skogliga värden och verksamheter.

Digitalt kl 9–12

Hem Hem