Kontakta oss

Styrgrupp

Carina Jensen, distriktschef södra Västerbottens distrikt Skogsstyrelsen, carina.jensen@skogsstyrelsen.se

Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten, lars.lustig@lansstyrelsen.se

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, patrik.sallstrom@regionvasterbotten.se

Sekretariat

Anders Esselin (processledare skogsprogrammet)
Man & Nature AB
070 - 273 09 45
info@skogsprogramvasterbotten.se

Mikael Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten
010 - 225 44 75
Mikael.Bergstrom@lansstyrelsen.se

Kristina Nilson
Skogsstyrelsen
0952 - 539 54
kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Lena Friborg
Region Västerbotten
070-316 37 22
lena.friborg@regionvasterbotten.se

 

Hem Hem