Kontakta oss

Styrgrupp

Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Carina Jensen, Distriktschef södra Västerbottens distrikt Skogsstyrelsen, carina.jensen@skogsstyrelsen.se

Lars Lustig, Länsråd Länsstyrelsen Västerbotten, lars.lustig@lansstyrelsen.se

Sekretariat

Anders Esselin (processledare skogsprogrammet)
Man & Nature AB
070 - 273 09 45
info@skogsprogramvasterbotten.se

Mikael Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten
010 - 225 44 75
Mikael.Bergstrom@lansstyrelsen.se

Kristina Nilson
Skogsstyrelsen
0952 - 539 54
kristina.nilson@skogsstyrelsen.se

Lena Friborg
Region Västerbotten
070-316 37 22
lena.friborg@regionvasterbotten.se

Maria Grånemo (projektledare Ungdomsråd och Barentssamarbeten)
Skogsstyrelsen
Maria.granemo@skogsstyrelsen.se

Sara Sundbaum (projektledare Barentssamarbeten mm)
Länsstyrelsen Västerbotten
Sara.sundbaum@lansstyrelsen.se

 

Hem Hem