Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser soc...

18 oktober 2021 Läs mer

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

8 oktober 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

"Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor." Så lyder Skogsstyrelsens nya defi...

7 oktober 2021 Läs mer

Regeringens budgetprop: Skydd av natur och främjande av skogsnäringen

Regeringen vill skydda värdefull natur och samtidigt främja skogsnäringen. Det är kontentan av den skogspolitiska inriktningen i budgetpropositionen för 2022.

6 oktober 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet september 2021

SLU storsatsar på forskning om diken och torvmarker. Skogsstyrelsen arbetar intensivt med ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under september.

30 september 2021 Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Brist på virke för mindre träindustrier

Under 2021 har efterfrågan på träråvara varit hög och virkespriserna har stigit kraftigt. Det har gjort att många mindre träindustrier i Västerbotten har haft svårt att få tag i råvara.

27 september 2021 Läs mer

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser soc...

18 oktober 2021 Läs mer

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

8 oktober 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Ny definition av hyggesfritt skogsbruk

"Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor." Så lyder Skogsstyrelsens nya defi...

7 oktober 2021 Läs mer

Regeringens budgetprop: Skydd av natur och främjande av skogsnäringen

Regeringen vill skydda värdefull natur och samtidigt främja skogsnäringen. Det är kontentan av den skogspolitiska inriktningen i budgetpropositionen för 2022.

6 oktober 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet september 2021

SLU storsatsar på forskning om diken och torvmarker. Skogsstyrelsen arbetar intensivt med ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Detta och mycket annat kan noteras i nyhetsflödet under september.

30 september 2021 Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Brist på virke för mindre träindustrier

Under 2021 har efterfrågan på träråvara varit hög och virkespriserna har stigit kraftigt. Det har gjort att många mindre träindustrier i Västerbotten har haft svårt att få tag i råvara.

27 september 2021 Läs mer
Hem Hem