Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regio...

23 juni 2021 Läs mer

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regio...

2 juni 2021 Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Utbildning i naturvägledning

I september genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Frågan är: Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket?

2 juni 2021 Läs mer

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

1 juni 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tungt att bära", säger Monica Forsman, Län...

5 maj 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Expertgrupp för landsbygdsfrågor i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, har inrättat en expertgrupp för landsbygdsfrågor. Syftet är att expertgruppen ska vara ett rådgivande organ och ett bollplank till landshövd...

14 april 2021 Läs mer

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regio...

23 juni 2021 Läs mer

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regio...

2 juni 2021 Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Utbildning i naturvägledning

I september genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en tvådagarsutbildning i naturvägledning. Frågan är: Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket?

2 juni 2021 Läs mer

Stort EU-projekt om restaurering av skogslandskap i Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap.

1 juni 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Snart dags för nationell jämställdhetskonferens

Den 11 maj håller Noliamässan och Skogslänet Västerbotten en jämställdhetskonferens för alla med anknytning till skog. "Tveka inte att delta, kunskap är inte tungt att bära", säger Monica Forsman, Län...

5 maj 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Expertgrupp för landsbygdsfrågor i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län, har inrättat en expertgrupp för landsbygdsfrågor. Syftet är att expertgruppen ska vara ett rådgivande organ och ett bollplank till landshövd...

14 april 2021 Läs mer
Hem Hem