Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Drygt 120 gymnasieungdomar på seminarium om skogs- och träindustrin

Den 11 november arrangerades seminariet En hållbar framtid för ett bättre vardag i Skellefteå. Seminariet vände sig till gymnasieungdomar och över 120 personer deltog på dagen.

12 november 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Många nya fornlämningar hittas varje år i Västerbottens skogar

Det finns fortfarande stora mängder fornlämningar som ännu inte har hittats i Västerbottens skogar. En del har man träffat på under den fornminnesinventering som pågår 2020–2021. "Ifjol och i år har v...

8 november 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet oktober 2021

Västerbottens län är det län i Sverige där avverkningen är störst. Setra fördubblar sin produktion i Malå. Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First. Indexator i Vindeln ä...

1 november 2021 Läs mer

Programrådsmöte med spännande diskussioner

Den 19 oktober träffades programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram för andra gången. Bland annat fördes spännande diskussioner om hur olika företag och organisationer kan jobba tillsammans...

31 oktober 2021 Läs mer

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser soc...

18 oktober 2021 Läs mer

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

8 oktober 2021 Läs mer

Drygt 120 gymnasieungdomar på seminarium om skogs- och träindustrin

Den 11 november arrangerades seminariet En hållbar framtid för ett bättre vardag i Skellefteå. Seminariet vände sig till gymnasieungdomar och över 120 personer deltog på dagen.

12 november 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Många nya fornlämningar hittas varje år i Västerbottens skogar

Det finns fortfarande stora mängder fornlämningar som ännu inte har hittats i Västerbottens skogar. En del har man träffat på under den fornminnesinventering som pågår 2020–2021. "Ifjol och i år har v...

8 november 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet oktober 2021

Västerbottens län är det län i Sverige där avverkningen är störst. Setra fördubblar sin produktion i Malå. Trästad Sverige lanserar en digital version av utbildningen Wood First. Indexator i Vindeln ä...

1 november 2021 Läs mer

Programrådsmöte med spännande diskussioner

Den 19 oktober träffades programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram för andra gången. Bland annat fördes spännande diskussioner om hur olika företag och organisationer kan jobba tillsammans...

31 oktober 2021 Läs mer

Mer hat, hot och trakasserier i skogen

Företrädare för skogsbruket i Västerbotten vittnar om att problem med hat, hot, trakasserier och sabotage ökar. Och renskötare upplever att "vardagsrasismen" mot samer blivit mer synlig. Flera ser soc...

18 oktober 2021 Läs mer

Stort intresse för webinarium om EU:s skogsstrategi

130 personer deltog i webinariet om EU:s skogsstrategi som arrangerades av Västerbottens regionala skogsprogram, Region Västerbotten och North Sweden European Office den 7 oktober.

8 oktober 2021 Läs mer
Hem Hem