Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Samverkan mellan skogsprogram i norr

Träbyggnad, jämställdhet, kunskap och forskning. Det är exempel på områden där Västerbottens regionala skogsprogram samverkar med övriga regionala skogsprogram i norra Sverige.

13 april 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Brist på skogsråvara begränsar skogsindustrin

Två nya rapporter från Skogsstyrelsen visar att tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren, samtidigt som klimatförändringarna, och riskerna som de för...

13 april 2021 Läs mer

Sökes: Studenter som vill göra praktik, ex-jobb, skriva uppsats

Västerbottens regionala skogsprogram vill gärna utveckla samarbetet med universiteten genom att erbjuda studenter möjligheten att göra praktik, ex-jobb eller skriva uppsats inom vårt skogsprogram.

30 mars 2021 Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Nyhetsbrev från Träinnovationsklustret

"Investerare söker sig till hållbara investeringar" och "Snart inflyttning i Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä". Det är två av rubrikerna i det senaste nyhetsbrevet från Träinnovationsklustret Skel...

29 mars 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Ny rapport: Biosfärområden i Barentsregionen

En ny rapport visar att det finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan olika biosfärområden i Barentsregionen, samt mellan dessa biosfärområden och olika arbetsgrupper inom barentssamarbet...

1 mars 2021 Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

SLU i Umeå vill locka fler unga till skogen

För att få fler unga intresserade av skogliga utbildningar och jobb i skogen har SLU i Umeå startat projektet Jakten på klimatsmarta ungdomar.

2 februari 2021 Läs mer

Samverkan mellan skogsprogram i norr

Träbyggnad, jämställdhet, kunskap och forskning. Det är exempel på områden där Västerbottens regionala skogsprogram samverkar med övriga regionala skogsprogram i norra Sverige.

13 april 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Brist på skogsråvara begränsar skogsindustrin

Två nya rapporter från Skogsstyrelsen visar att tillgången på svensk skogsråvara begränsar skogsindustrins utbyggnad under de närmaste åren, samtidigt som klimatförändringarna, och riskerna som de för...

13 april 2021 Läs mer

Sökes: Studenter som vill göra praktik, ex-jobb, skriva uppsats

Västerbottens regionala skogsprogram vill gärna utveckla samarbetet med universiteten genom att erbjuda studenter möjligheten att göra praktik, ex-jobb eller skriva uppsats inom vårt skogsprogram.

30 mars 2021 Läs mer

Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass

Nyhetsbrev från Träinnovationsklustret

"Investerare söker sig till hållbara investeringar" och "Snart inflyttning i Sveriges högsta kontorsbyggnad i trä". Det är två av rubrikerna i det senaste nyhetsbrevet från Träinnovationsklustret Skel...

29 mars 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Ny rapport: Biosfärområden i Barentsregionen

En ny rapport visar att det finns stora möjligheter att utveckla samarbetet mellan olika biosfärområden i Barentsregionen, samt mellan dessa biosfärområden och olika arbetsgrupper inom barentssamarbet...

1 mars 2021 Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

SLU i Umeå vill locka fler unga till skogen

För att få fler unga intresserade av skogliga utbildningar och jobb i skogen har SLU i Umeå startat projektet Jakten på klimatsmarta ungdomar.

2 februari 2021 Läs mer
Hem Hem