Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

NY rapport: EU och skogarna

Även om EU formellt saknar rätten att lagstifta om skogen så har beslut, processer och strategier inom EU på många sätt stor betydelse för de svenska skogarna och den verksamhet som bedrivs i de svens...

15 januari 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Satsning på jämställd viltförvaltning

Jägareförbundet vill öka jämställdheten i viltförvaltningen och bland annat ha fler kvinnor som representerar Jägareförbundet i älgförvaltningsgrupperna. Som en del i denna satsning har utbildningen "...

15 januari 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

EU:s taxonomi oroar Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFSN) har skrivit en så kallad position om EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar (taxonomin). I skrivelsen uttrycks oro över de nu föreslagna delegerade akterna...

16 december 2020 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Den 11 december 2020 hölls ett uppstartsmöte för projektet Tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Syftet med projektet är att skapa ett forum för kunskapsutbyte och föru...

11 december 2020 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Fortsatt fokus på en jämställd skogssektor

Jämställdhet i skogssektorn är ett signum för Västerbotten. Detta är en tydlig prioritering under lång tid som grundar sig på den skogliga sektorns betydelse i länet. Nu har en så kallad jämställdhets...

4 december 2020 Läs mer

Femtiotal förslag från Skogsutredningen 2019

Den 30 november överlämnade den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande med ett femtiotal förslag till regeringen. Utredningens förslag har mötts av både ris och ros från olika aktörer.

4 december 2020 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

NY rapport: EU och skogarna

Även om EU formellt saknar rätten att lagstifta om skogen så har beslut, processer och strategier inom EU på många sätt stor betydelse för de svenska skogarna och den verksamhet som bedrivs i de svens...

15 januari 2021 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Satsning på jämställd viltförvaltning

Jägareförbundet vill öka jämställdheten i viltförvaltningen och bland annat ha fler kvinnor som representerar Jägareförbundet i älgförvaltningsgrupperna. Som en del i denna satsning har utbildningen "...

15 januari 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

EU:s taxonomi oroar Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFSN) har skrivit en så kallad position om EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar (taxonomin). I skrivelsen uttrycks oro över de nu föreslagna delegerade akterna...

16 december 2020 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Projekt om tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Den 11 december 2020 hölls ett uppstartsmöte för projektet Tillstånd och åtgärder för biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Syftet med projektet är att skapa ett forum för kunskapsutbyte och föru...

11 december 2020 Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Fortsatt fokus på en jämställd skogssektor

Jämställdhet i skogssektorn är ett signum för Västerbotten. Detta är en tydlig prioritering under lång tid som grundar sig på den skogliga sektorns betydelse i länet. Nu har en så kallad jämställdhets...

4 december 2020 Läs mer

Femtiotal förslag från Skogsutredningen 2019

Den 30 november överlämnade den statliga Skogsutredningen 2019 sitt betänkande med ett femtiotal förslag till regeringen. Utredningens förslag har mötts av både ris och ros från olika aktörer.

4 december 2020 Läs mer
Hem Hem