Ett spännande och innovativt skogslän

Västerbottens regionala skogsprogram är en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. På så sätt vill vi bidra till Sveriges nationella skogsprograms vision och mål.

DU är viktig för genomförandet av skogsprogrammet! Du kan bidra genom att initiera och/eller delta i olika insatser och åtgärder.

Nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Utbildning i naturvägledning inställd

På grund av för få anmälda deltagare tvingas vi ställa in utbildningen i naturvägledning den 22 och 29 september 2021. Utbildningen var ett samarbeta mellan Västerbottens regionala skogsprogram och Ce...

13 september 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Stöd till internationellt samarbetsprojekt om mångbruk av skog

Västerbottens regionala skogsprogram har beviljats stöd av nationella skogsprogrammet/Skogsstyrelsen för projektet Sustainable development of local communities – by multiple use of forests.

30 augusti 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Stort behov av röjning

Röjning vid rätt tidpunkt och på rätt sätt är ett effektivt sätt att gynna både värdetillväxt och virkeskvalité på de träd som lämnas. Men på många håll är röjningen eftersatt. – Behoven av röjning är...

23 augusti 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet i juni och juli 2021

Under sommaren har det hänt en hel del på internationell och nationell nivå som kan komma att påverka Västerbottens skogar och skogliga verksamheter, bland annat har EU lanserat en ny skogsstrategi. F...

10 augusti 2021 Läs mer

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regio...

23 juni 2021 Läs mer

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regio...

2 juni 2021 Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Utbildning i naturvägledning inställd

På grund av för få anmälda deltagare tvingas vi ställa in utbildningen i naturvägledning den 22 och 29 september 2021. Utbildningen var ett samarbeta mellan Västerbottens regionala skogsprogram och Ce...

13 september 2021 Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Stöd till internationellt samarbetsprojekt om mångbruk av skog

Västerbottens regionala skogsprogram har beviljats stöd av nationella skogsprogrammet/Skogsstyrelsen för projektet Sustainable development of local communities – by multiple use of forests.

30 augusti 2021 Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Stort behov av röjning

Röjning vid rätt tidpunkt och på rätt sätt är ett effektivt sätt att gynna både värdetillväxt och virkeskvalité på de träd som lämnas. Men på många håll är röjningen eftersatt. – Behoven av röjning är...

23 augusti 2021 Läs mer

Noterat i nyhetsflödet i juni och juli 2021

Under sommaren har det hänt en hel del på internationell och nationell nivå som kan komma att påverka Västerbottens skogar och skogliga verksamheter, bland annat har EU lanserat en ny skogsstrategi. F...

10 augusti 2021 Läs mer

Första mötet för brett sammansatt programråd

Den 16 juni genomfördes ett första möte med Västerbottens regionala skogsprograms nya programråd. På mötet presenterades och diskuterades Västerbottens regionala skogsprogram och vilken roll ett regio...

23 juni 2021 Läs mer

Regionala utvecklingsmedel till skogsprogrammet och flera andra skogliga projekt

Västerbottens regionala skogsprogram har tilldelats 797 930 kr i regionala utvecklingsmedel för genomförande av strategi och handlingsplan under 2021. – Ett välkommet tillskott för Västerbottens regio...

2 juni 2021 Läs mer
Hem Hem