Möten om mångbruk av skog i norra Sverige

Finns det en outnyttjad potential vad gäller mångbruk av skog i norra Sverige? Vilka är i så fall hindren för privata skogsägare och företagare med skogsbaserad verksamhet att utveckla mångbruk? Vad behöver företagen för att utveckla verksamheten och öka lönsamheten? Välkommen på workshops för att diskutera hinder och möjligheter för att utveckla kommersiellt mångbruk i Norrbotten och Västerbotten.

Med mångbruk av skog menar vi att skogen används för flera olika syften. Syftena kan vara både kommersiella och icke-kommersiella. Mångbruk av skog har i alla tider varit en källa till överlevnad, sysselsättning och livskvalitet i norra Sverige. Idag är mångbruk av skog en viktig förutsättning för landsbygdsutveckling, sysselsättning och tillväxt samtidigt som den skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart nyttjande av vår skog.

I strategin för Sveriges nationella skogsprogram slås det fast att det finns en outnyttjad potential i de svenska skogarna och att både brukade och skyddade skogar kan generera ytterligare nyttor utöver traditionell skogsproduktion och bevarande av biologisk mångfald.

Syfte med workshoparna är att diskutera hinder och behov kopplat till utvecklingen av kommersiellt mångbruk av skog i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill också ha förslag på konkreta åtgärder och aktiviteter för att stärka mångbruket som skulle kunna förverkligas i ett senare genomförandeprojekt.

Målgrupp: Primär målgrupp är privata skogsägare, företagare med skogen som bas för olika affärsverksamheter, intresseorganisationer, regionala och lokala politiker och beslutsfattare samt tjänstemän som arbetar med till exempel skogliga frågor, företagande eller landsbygdsutveckling.

Var och när

9 maj kl 18–20

 • Plats: Sorsele (Giertsbäckens byastuga i Grannäs)
 • Arrangörer: Västerbottens skogsprogram i samarbete med Sorsele kommun och EU-projektet SUPERB

10 maj kl 18–20

 • Plats: Lycksele (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB)
 • Arrangörer: Västerbottens skogsprogram i samarbete med Skogs- och samemuseet i Lycksele AB och Malå sameby

23 maj kl 8-10:30

 • Plats: Boden (Boden Business Park, lokal Salongen)
 • Arrangörer: Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens regionala skogsprogram i samarbete med Hållbarhetsveckan i Boden 22-28 maj. Fullständigt program för hållbarhetsveckan finns på Boden kommuns hemsida Hållbarhetsveckan 2023 | boden.se

25 maj kl 18:00–19:30

 • Digitalt möte (Zoom)
 • Arrangörer: Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram i samarbete med Föreningen Skogens Mångbruk
 • Sista anmälan 24 maj

8 juni

 • Plats: Överkalix (information om lokal kommer)
 • Arrangörer: Workshopen anordnas av Överkalix kommun och Mittpunkt skog med fokus på en eventuell etablering av Regionalt Skogscentrum i Överkalix. Workshopen riktar sig skogsnäringens aktörer enligt särskild inbjudan. Länsstyrelsen i Norrbotten medverkar.

Frågor

Anmälan möten skogens mångbruk i norr

Hem Hem