Utbildning naturvägledning 2022

I september-oktober 2022 erbjuder Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram i samarbete med SLU en utbildning i naturvägledning. På den här utbildningen får du tips om hur du kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang.

När och var

  • Digital utbildningsdag (Zoom): 28 september kl 8:30–12
  • Utbildning i fält kl 9:30–16:30: 4 oktober Granö Västerbotten, eller 6 oktober i Rörbäck, Råneå kommun Norrbotten. Vi bjuder på lunch!

Arrangör: Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram

Sista anmälan: 16 september 2022

Deltagare: Max 30 personer i Västerbotten och 30 personer i Norrbotten, dvs sammanlagt max 60 personer. Alla aktörer med koppling till Västerbottens och Norrbottens skogar är välkomna att anmäla sig, t ex kan du delta om du jobbar med skogsbruk, träindustri, skogsteknik, naturturism, rennäring, naturvård eller kulturmiljövård; eller om du är engagerad i en ideell organisation som jobbar med eller i skogen; eller om du jobbar på museum, regional myndighet eller kommun.

Anmälningsavgift: Gratis, men 500 kr debiteras anmälda som inte dyker upp

Klicka här för mer info om utbildningen

Anmälan

Hem Hem