Förädlad björk – Norrlands nya guld?

Förädlad björk – Norrlands nya guld?

Förädlad björk – Norrlands nya guld?

Webinarium 19 december kl 13–14:30

Björk och andra lövträd i norra Sveriges skogar är viktiga på flera olika sätt, bland annat för biologisk mångfald, samt för skogsekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter. Förädlad björk och andra förädlade lövträd har också en potential att spela en nyckelroll när det gäller samhällets väg mot oberoende av fossila bränslen.

Syftet med det här webbinariet är att diskutera kunskap och pågående forskning om förädlad björk och andra lövträd som kan vara intressanta för norra Sverige. Medverkar gör forskare verksamma vid kompetenscentrumet Trees For Me och verksamhetsledaren för Träbransch Norr AB.

Program

13:00 Inledning och praktisk information (Anders Esselin och Lena Friborg, Skogsprogram Västerbotten)

13:10 Björkens värde och potential i norra Sverige (Urban Nilsson, SLU)

13:25 Nya fröodlingar för björk i Sävar (Ulfstand Wennström, Skogforsk) 

13:35 Plantering av björk inte så krångligt – eller? (Karin Hjelm, SLU)

13:45 Björk i träindustrin – hur ser efterfrågan ut? (Lena Drugge, Träbransch Norr AB)

13:55 Paneldiskussion

14:25 Avrundning och summering

14:30 SLUT

Anmälan

Hem Hem