Webinarium: Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

Västerbottens regionala skogsprograms projekt Indikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar startade våren 2021 och avslutas våren 2023. I projektet har ca 20 ekologer och sakkunniga från skogsbruket, myndigheterna, forskningen, en kommun och Naturskyddsföreningen tillsammans utforskat möjliga tillståndsindikatorer och åtgärdsindikatorer. Resultaten har fortlöpande publicerats i form av 15 delrapporter och en sammanfattande rapport. Klicka här för att ladda ner rapporter.

Som avrundning av projektet anordnas ett öppet webinarium fredag den 24 mars kl 13–16. Programmet består av en inledning samt samtal mellan personer i projektets arbetsgrupp. Preliminärt program:

13:00 Inledning

  • Anders Esselin (Man & Nature AB/projektledare)

13:15 De västerbottniska skogarnas historia

  • Anna-Lena Axelsson (SLU), Anders Landström (Luleå stift)

13:35 Tillståndsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

  • Doris Grellmann (Umeå kommun), Johan Wester (Skogsstyrelsen), Jörgen Sjögren (SLU), Torun Bergman (Naturskyddsföreningen)

14:15 Paus

14:25 Åtgärdsindikatorer för biologisk mångfald i Västerbottens skogar

  • Andreas Renöfält (SCA), Anne-Maarit Hekkala (SLU), Mari Jönsson (SLU), Peter Bergman (Sveaskog)

15:05 Framtid, fortsättning, utveckling

  • Björn Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Elisabet Andersson (Skogsstyrelsen), Helena Dehlin (Skogsstyrelsen), Micael Jonsson (UmU)

15:45 Avrundning och summering

Alla som tycker detta låter intressant är välkomna att anmäla sig och delta. Under webinariet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor och kommentera.

 

Anmälan

Hem Hem