Nationellt skogsprogram

I februari 2014 beslutade den svenska regeringen att en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram skulle etableras. Processen inleddes i juli 2015 och fick ytterligare kraft i och med att regeringen i budgetpropositionen för 2016 redovisade sin vision för skogsprogrammet:

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

För att nå visionen har regeringen sedan dess, i bred dialog med många engagerade, arbetat fram en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Strategin, som presenterades i maj 2018, innehåller mål för fem fokusområden och skogsprogrammets organisation för en fortsatt dialogprocess. Målen är

Mer om det nationella skogsprogrammet hittar du här

Övriga rapporter från nationella skogsprogrammet

Underlagsrapport från arbetsgrupp 1 inom nationellt skogsprogram

Hem Hem