Förslag skogsstrategi för Västerbottens län med handlingsplan

Ta chansen att vara med och påverka utvecklingen i Västerbotten – för ett hållbart samhälle med jobb och tillväxt med skogen som bas.

År 2018 tog Regeringen beslut om ett Nationellt Skogsprogram. Där fanns även en uppmaning till framtagandet av Regionala skogsprogram. Under 2019 har Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten samverkat med många olika aktörer för att ta fram ett förslag till strategi!

Vi ger möjlighet till berörda att yttra sig över förslaget och bidra med synpunkter. Klicka här för att ladda ner förslag till strategi.

Yttrandet ska ha inkommit till mailadress info@skogsprogramvasterbotten.se senast den 1 mars 2020.

Om ni har frågor kring remissförslaget kan dessa skickas till samma mailadress.

Huvudmännen för Skogsprogram Västerbotten (Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten) kommer att ta beslut om strategin efter remissomgången. Handlingsplanen ska ses som ett levande dokument.

Styrgruppen för Skogsprogrammet Västerbottens län

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten

Staffan Norin, Regionchef, Region Nord, Skogsstyrelsen

Hem Hem