Strategi och handlingsplan

En strategi för Västerbottens regionala skogsprogram beslutades av Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten i maj 2020

Strategi och handlingsplan utvecklades i samverkan med många olika aktörer under 2019 och våren 2020. Så här såg processen ut:

  • 10/1 2020: Förslag strategi för Västerbottens regionala skogsprogram med handlingsplan skickas ut på bred remiss. För att ladda ner sändlista remiss samt lista på svarande klicka här.
  • 1/3 2020: Revidering av strategi och handlingsplan utifrån inkomna remissvar, färdigställda temarapporter, samt den nationella skogsstrategin.
  • 17/3 2020: Den reviderade strategin och handlingsplanen granskas av sakexperter hos huvudmännen för Västerbottens regionala skogsprogram (dvs. Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Skogsstyrelsen).
  • 1/4 2020: Ytterligare revidering av strategi och handlingsplan, denna gång utifrån synpunkter från sakexperter hos huvudmännen.
  • 4/5 2020: Styrgruppen för Västerbottens regionala skogsprogram tar beslut om strategi.
  • Maj 2020: Strategin beslutas på varje myndighet (Regionala utvecklingsnämnden 28/5).
  • 12/6 2020: Styrgruppen tar beslut om handlingsplan handlingsplan kopplad till strategin för Västerbottens regionala skogsprogram. 
Hem Hem