Videofilmer – Skogsprogram Västerbotten

I tre korta videofilmer berättar styrgruppen för Västerbottens regionala skogsprogram om sina visioner för skogen och Västerbottens regionala skogsprogram.

Anna Pettersson, regiondirektör Region Västerbotten

Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen

Lars Lustig, tf landshövding i Västerbottens län

Hem Hem