Från metoo till handling

Skogsbranschen är en framtidsbransch. För att skogsbranschen ska bli modern krävs ifrågasättande av normer. Jämställdhet är en av branschens viktigaste framtidsfrågor.
Konferensen Från metoo till handling samlade drygt 300 deltagare från skogssektorn på Nolia i Umeå under tisdagen den 23 oktober. Iden om en konferens av det här slaget växte fram som ett resultat av #metoo, och #slutavverkat, händelser som visade hur ojämställd skogssektorn är, ett faktum som hindrar såväl människor för företag i branschen att utvecklas.


Den röda tråden under dagen var sambandet mellan jämställdhet och värderingar och hur dessa lägger grund för utveckling av företag och arbetsplatser.
Jesper Fundberg, Malmö universitet, inledde dagen med en föreläsning som fått titeln Männen i skogen - en föreläsning om maskulinitet, makt och ledarskap. Han lyfte problemet med att män har makt som ett privilegium. I skogssektorn är detta något av en tradition och dessutom en norm, enligt Fundberg.


Hur kan det vara kvinnors ansvar att fler kvinnor ska ta plats i skogssektorn? Vi måste sluta betrakta kvinnor som problemet och bli bättre på att skapa insikt om att män måste avstå från makt om en förändring ska kunna ske.


Marie Gustafsson, chef för IKEA i Umeå visade sambandet mellan värdegrund och framgångar i affärer, tillsammans med Torbjörn Forsberg från samma företag.
Det räcker inte att en chef levererar ett affärsmässigt resultat, utan lika viktigt är att leda människor och få dem att växa, känna sig inkluderande, och att sätta gränser. Det är också viktigt att träna på vad man tycker till varann. Det är ofta i de små sammanhangen som kultur och jargong skapas, berättade Marie Gustafsson.


Tomas Gunnarsson, som går under namnet Genusfotografen, visade hur bilder formar vår uppfattning av omvärlden. Om vi ser en viss typ av bild tillräckligt många gånger befästs det som en sanning, vilket bidrar till stereotyper som osynliggör andra möjligheter.
Träföretaget Swedlist, som tillverkar trälist i furu och ädelträ, expanderade från 10 till 23 anställda på kort tid. Jämställdhetsarbetet på företaget resulterade i att fler kvinnor sökte jobb på företaget, vilket ledde till ökad kompetens och tillväxt. Lika lön och lika ansvar är själva grundfundamentet på vilken värdegrunden i företaget vilar.


Ann Dolling från SLU beskrev hur fakulteterna fångat upp de många vittnesmål som #slutavverkat redovisat och bland åtgärderna finns både en ny kurs i genuskunskap och tydligare riktlinjer för hantering av sexuella trakasserier. Nu är SLU en bit på väg i arbetet med att skapa en norm där alla har samma makt och tolkningsföreträde.

Hem Hem