Vägen framåt i Västerbotten handlar om

Vägen framåt i Västerbotten handlar om

Vägen framåt i Västerbotten handlar om

Ett ökat träbyggande

  • Varför: För starkare träindustriföretag, sysselsättning i länets landsbygder och för att bidra till ett fossilfritt och hållbart samhälle.
  • Hur: Bland annat genom att kommuner, allmännyttan m.fl. utvecklar träbyggnadsstrategier och agerar aktivt som beställare för ett ökat träbyggande, samt ett närmare samarbete mellan länets träindustriföretag och forskningen.

En utveckling av länets skogstekniska industri

  • Varför: För att stärka skogstekniska företag och lokal sysselsättning, samt bidra till ett hållbart skogsbruk.
  • Hur: Bland annat genom ökade satsningar på utveckling av innovationsmiljö, produkter och tjänster.

En ökad produktion av innovativa bioråvaror, biodrivmedel och nya biobaserade material

  • Varför: För att Västerbotten, tillsammans med övriga län i norra Sverige, ska utvecklas till ett världsledande nav för bioekonomisk forskning, innovation och produktion av förädlad skogsråvara.
  • Hur: Bland annat genom satsningar på forsknings- och utvecklingsmiljöer, samt främja ett närmare samarbete mellan skogsindustri, universitet, forskningsinstitut, övrigt näringsliv, kommuner och myndigheter.
Hem Hem