Skogsprogram-konferens i Lycksele – Nu lyfter vi skogen

Den 19 februari 2020 arrangerade Skogsprogrammet i Västerbottens län en konferens i Lycksele för att belysa möjligheter och utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Bland annat bjöds presentationer och diskussioner om den pågående skogsutredningen, kompetensförsörjning och jämställdhet, målkonflikter och dialog, samt förslaget till regional skogsstrategi för Västerbottens län. Ca 80 personer deltog.

Program

 

Presentationer

Nationella skogsprogrammet (Helene Holstein, departementsråd Näringsdepartementet)

Skogsprogrammet och Skogen i norra Sverige – möjligheter och utmaningar (Herman Sundqvist, Generaldirektör Skogsstyrelsen)

Regionala skogsprogrammet (Kristina Nilson, skogskonsulent Skogsstyrelsen, och Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten)

JämLYS för Västerbotten (Helena Österlind, Klabböle konsult AB)

Innovation och förändring (Linda Nyström, VD Skogstekniska klustret)

Konflikter i skogen – hur når vi lösningar? (Camilla Sandström, professor Umeå universitet)

Skogsutredningen (Agneta Ögren, utredare Skogsutredningen)

Nyckelbiotoper (Johan Wester, senior advisor Skogsstyrelsen)

Fjällnära skog (Stefan Henriksson, biolog Naturvårdsverket)

Hem Hem