Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Toppmöte i Finland om hållbart skogsbruk och byggande i trä

30 november 2022

Torsdagen den 24 november hölls evenemanget Into the Woods i Esbo, Finland. Evenemanget var en del av initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus och hade till syfte att samla europeiska beslutsfattare för att föra diskussioner om hållbar utveckling och skogens betydelse för den byggda miljön. Temat för dagen var hur hållbart skogsbruk och byggande i trä kan bidra till att nå klimatmålen.

Mötet hölls på initiativ av EU-kommissionen och finska miljöministeriet mot bakgrund av de utmaningar som EU:s klimatmål innebär och de potentiella möjligheter som ett hållbart byggande i trä kan innebära för att nå målen. Utgångspunkten är att skogar kan ge både inspiration och material för hållbart byggande samtidigt som man främjar biologisk mångfald och kolsänkor. Skogsbruk är förknippat med en rad utmaningar för miljön, men ett hållbart skogsbruk kan även vara en del av lösningen på klimatutmaningen.

Vid mötet deltog EU-kommissionens president Ursula von der Leyen, Finlands statsminister Sanna Marin, Estlands premiärminister Kaja Kallas, Sveriges vice statsminister Ebba Busch samt ett stort antal experter och företrädare för skogs-, bygg- och arkitekturbranscherna. Västerbottens regionala skogsprogram representerades på plats av Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten.

Nationell skogspolitik kolliderar med EU:s lagstiftning på andra områden

Sanna Marin pratade om vikten av att använda vår skog på ett så bra sätt som möjligt och att skogspolitiken är en nationell fråga men som tyvärr ofta kolliderar med EU:s lagstiftning på andra områden. Hon lyfte även vikten av att bygga mer i trä för att nå klimatmålen.

Ursula von der Leyen, lyfte fram hur Sverige och Finland arbetar med skogen och hur övriga länder i EU har mycket att lära av oss, vi ska föregå med gott exempel. Hon berättade att EU:s ambition är att det ska planteras mer skog i EU och att den ska användas på ett mer hållbart sätt. Skogen kan ersätta många fossila produkter och det ska byggas mer i trä. I dag är bara 3% av det som byggs i EU i trä. EU ska därför göra en särskild satsning, European Bauhaus Academy, som ska främja forskning och innovation. Fokus kommer att vara på de kunskaper som behövs för den gröna omställningen. Utbildning kommer att ske av arkitekter, ingenjörer, hantverkare med flera som kan driva utvecklingen mot ett ökat träbyggande som ett led i den gröna omställningen. Här kommer Sverige och Finland att spela en viktig roll med sin kunskap, sa Ursula von der Leyen.

Skogen en del av lösningen på framtida utmaningar

Ebba Busch betonade hur vi i Sverige använt vår skog för att bygga i trä så länge vi bott här. Hon sa bland annat att skogen kan vara en del av lösningen för de utmaningar som vi har framför oss. Klimatförändringarna lämnar ingen oberörd. Sverige vill uppmana EU att fullt ut beakta den roll som skogen spelar som energikälla, som bas för hållbara produkter, som ekonomisk motor, som kolsänka och bas för biologisk mångfald. Därför behöver vi mer och inte mindre hållbart producerat trä från våra skogar. Skogen måste växa mer och för att göra det måste den förvaltas bättre. Skogen kan dock inte brukas likadant överallt och därför måste man ta hänsyn till regional och lokala förhållanden. Innovation och forskning är ekonomins långsiktiga motorer. Ökade investeringar på dessa områden är avgörande för att europeiska företag ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Framstegen inom träbyggnadsteknik är ett bra exempel på hur sådana investeringar kan hjälpa oss att lösa vår tids brådskande utmaningar, sa Ebba Busch.

Text: Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten/Västerbottens regionala skogsprogram

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 januari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad. En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner. Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder. Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

7 december 2022

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas. Forskare framställer el ur trä. Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden. Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under oktober och november.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

1 december 2022

Nyhetssvep departement och myndigheter

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035. Dikeskartan – mer än bara en karta. Hyggesfritt allt hetare. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer
Hem Hem