Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter

1 december 2022

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya skogliga konsekvensanalyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får direkta konsekvenser. Samtidigt visar analyserna att skogen kommer vara en kolsänka fram till år 2120.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Klart med ny landsbygdsminister och statssekreterare , samt nytt Landsbygds- och infrastrukturdepartement

Ny landsbygdsminister är Peter Kullgren och ny statssekreterare är Dan Eriksson. Det nya landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer träda i kraft från 1 januari 2023. Med anledning av regeringsskiftet uppdateras nu informationen på regeringen.se och vissa dokument och länkar fungerar för närvarande inte, t.ex till strategin för nationella skogsprogrammet.

Klicka här för att läsa mer på Regeringenskansliets webbplats

 

Budgetpropositionen för 2023 – svårt att säga något om skogsprogrammet

Regeringen lämnade budgetpropositionen (Prop. 2022/23:1) för 2023 till Riksdagen den 8 november. Siffrorna är inte på en sådan detaljnivå att det går att säga något om skogsprogrammet. Men värt att notera i sammanhanget är att alla utom ett regeringsuppdrag inom Nationella skogsprogrammet löper ut 2022. Vad budgeten innebär mer i detalj och för skogsprogramsarbetet vet vi först när regleringsbreven kommer i slutet av året.

Klicka här för att läsa mer på Regeringskansliets webbplats

 

Dikeskartan – mer än bara en karta

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken. Sedan starten har det skett en fördubbling av längden kartlagda vattendrag, nu sträcker de sig 24 varv runt jorden. Dikeskartan är bara ett exempel på geodata som du kan hitta på Skogsstyrelsens webbplats.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. För att möte behovet av information har Skogsstyrelsen samlat en mängd information om hyggesfritt på sin webbplats. Under vecka 48 erbjöd dessutom myndigheten en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer
Hem Hem