Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter

1 december 2022

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya skogliga konsekvensanalyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får direkta konsekvenser. Samtidigt visar analyserna att skogen kommer vara en kolsänka fram till år 2120.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Klart med ny landsbygdsminister och statssekreterare , samt nytt Landsbygds- och infrastrukturdepartement

Ny landsbygdsminister är Peter Kullgren och ny statssekreterare är Dan Eriksson. Det nya landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer träda i kraft från 1 januari 2023. Med anledning av regeringsskiftet uppdateras nu informationen på regeringen.se och vissa dokument och länkar fungerar för närvarande inte, t.ex till strategin för nationella skogsprogrammet.

Klicka här för att läsa mer på Regeringenskansliets webbplats

 

Budgetpropositionen för 2023 – svårt att säga något om skogsprogrammet

Regeringen lämnade budgetpropositionen (Prop. 2022/23:1) för 2023 till Riksdagen den 8 november. Siffrorna är inte på en sådan detaljnivå att det går att säga något om skogsprogrammet. Men värt att notera i sammanhanget är att alla utom ett regeringsuppdrag inom Nationella skogsprogrammet löper ut 2022. Vad budgeten innebär mer i detalj och för skogsprogramsarbetet vet vi först när regleringsbreven kommer i slutet av året.

Klicka här för att läsa mer på Regeringskansliets webbplats

 

Dikeskartan – mer än bara en karta

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken. Sedan starten har det skett en fördubbling av längden kartlagda vattendrag, nu sträcker de sig 24 varv runt jorden. Dikeskartan är bara ett exempel på geodata som du kan hitta på Skogsstyrelsens webbplats.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. För att möte behovet av information har Skogsstyrelsen samlat en mängd information om hyggesfritt på sin webbplats. Under vecka 48 erbjöd dessutom myndigheten en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem