Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter

1 december 2022

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035

Fram till 2035 är marginalerna små att öka resursutnyttjandet i skogen. Det visar nya skogliga konsekvensanalyser från Skogsstyrelsen där olika scenarier simulerats för kommande 100 år. Det höga resursutnyttjandet gör att ökningar i både avverkning och naturvårdsavsättningar får direkta konsekvenser. Samtidigt visar analyserna att skogen kommer vara en kolsänka fram till år 2120.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Klart med ny landsbygdsminister och statssekreterare , samt nytt Landsbygds- och infrastrukturdepartement

Ny landsbygdsminister är Peter Kullgren och ny statssekreterare är Dan Eriksson. Det nya landsbygds- och infrastrukturdepartementet kommer träda i kraft från 1 januari 2023. Med anledning av regeringsskiftet uppdateras nu informationen på regeringen.se och vissa dokument och länkar fungerar för närvarande inte, t.ex till strategin för nationella skogsprogrammet.

Klicka här för att läsa mer på Regeringenskansliets webbplats

 

Budgetpropositionen för 2023 – svårt att säga något om skogsprogrammet

Regeringen lämnade budgetpropositionen (Prop. 2022/23:1) för 2023 till Riksdagen den 8 november. Siffrorna är inte på en sådan detaljnivå att det går att säga något om skogsprogrammet. Men värt att notera i sammanhanget är att alla utom ett regeringsuppdrag inom Nationella skogsprogrammet löper ut 2022. Vad budgeten innebär mer i detalj och för skogsprogramsarbetet vet vi först när regleringsbreven kommer i slutet av året.

Klicka här för att läsa mer på Regeringskansliets webbplats

 

Dikeskartan – mer än bara en karta

Dikeskartan är en rikstäckande karta över Sveriges diken. Sedan starten har det skett en fördubbling av längden kartlagda vattendrag, nu sträcker de sig 24 varv runt jorden. Dikeskartan är bara ett exempel på geodata som du kan hitta på Skogsstyrelsens webbplats.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. För att möte behovet av information har Skogsstyrelsen samlat en mängd information om hyggesfritt på sin webbplats. Under vecka 48 erbjöd dessutom myndigheten en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 januari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad. En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner. Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder. Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

7 december 2022

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas. Forskare framställer el ur trä. Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden. Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under oktober och november.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

30 november 2022

Toppmöte i Finland om hållbart skogsbruk och byggande i trä

Torsdagen den 24 november hölls evenemanget Into the Woods i Esbo, Finland. Evenemanget var en del av initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus och hade till syfte att samla europeiska beslutsfattare för att föra diskussioner om hållbar utveckling och skogens betydelse för den byggda miljön. Västerbottens regionala skogsprogram representerades på plats av Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer
Hem Hem