Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

7 december 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas

SLU. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för skogen och skogsbruket. För att kunna möta förändringarna på bästa sätt startar SLU ett stort projekt som kommer undersöka hur motståndskraftiga de europeiska skogarna är mot klimatförändringar. Projektet kommer pågå i fem år och Europakommissionen bidrar med en finansiering på 15 miljoner euro.

Klicka här för att läsa mer

 

Friska skogar – så når vi dit

KSLA. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd skador framöver som påverkar både tillväxten och trädens överlevnad negativt. KSLA:s Skogsskadekommitté har under tre år arbetat med att öka kunskapen om skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringarna. Nu har resultaten publicerats i en ny skrift.

Klicka här för att läsa mer

 

"Det behövs mer bärris i skogen"

Land: Mängden bärris minskar i Sverige, vilket stör den ekologiska balansen i skogen. Genom att gynna blåbär och lingon i sina skogar kan Sveriges skogsägare bidra till att minska viltskadorna och stärka den biologiska mångfalden, skriver företrädare för Skogssällskapet.

Klicka här för att läsa mer

 

Läsning om löv

Skogssällskapet. I Skogssällskapets senaste nyhetsbrev finns flera artiklar om löv att läsa. Bland annat intervjuas Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, om hur skogslandskapet har förändrats det senaste seklet och vad du har att vinna på mera lövträd i din skog.

Klicka här för att läsa mer

 

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

SLU. För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga planeringsprocessen. Det visar en studie från SLU utförd på skogar i norra Sverige.

Klicka här för att läsa mer

 

Forskare framställer el ur trä

KTH. I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä.

Klicka här för att läsa mer

 

Förstudie om nytt sågverk i Rundvik

SCA. SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

Klicka här för att läsa mer

 

Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden

Tidningen SKOGEN. Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt och lovar att se över sitt skogsbruk i norr.

Klicka här för att läsa mer

 

Miljöorganisationer lämnar samverkansprocess

Tidningen SKOGEN. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har dragit sig ur Skogsstyrelsens samverkansprocess om Gröna steg, meddelar de två organisationerna i en debattartikel på sajten Altinget.

Klicka här för att läsa mer

 

Hur klimatsmart är det egentligen att bruka skogen?

SLU: Under de senaste åren har frågan om det svenska skogsbruket bör intensifieras eller minskas för störst klimatnytta undersökts i flera vetenskapliga studier. Problemet är dock att dessa studier har kommit fram till olika slutsatser och att det fram till idag inte finns någon konsensus i denna fråga. Medan vissa säger att vi bör minska intensiteten i skogsbruket, menar andra att det är bättre för klimatet att öka intensiteten. Hur är detta möjligt trots att bakgrundsinformationen, nämligen den svenska skogen är densamma?

Klicka här för att läsa mer

 

Ny VD för World Forest Forum

WFF. Maria Hedblom har utsetts till VD för World Forest Forum från och med 1 november. Stiftelsen arbetar för att hitta lösningar som utvecklar värdet i skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Klicka här för att läsa mer

 

Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län

Länsstyrelsen. Resultaten av de rovdjursinventeringarna som pågått mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022 i Västerbotten visar en nedåtgående trend för familjegrupper av lodjur medan järvarna har ökat. Antalet kungsörnshäckningar ligger på en liknande nivå som de senaste åren. Dessutom har minst två olika vargar vistats i länet under inventeringsåret. Björn inventeras vart femte år med hjälp av insamlad spillning. I Västerbotten gjordes det senaste gången 2019. Då konstaterade vi att ungefär 450 björnar fanns i länet.

Klicka här för att läsa mer

 

Vandra urskogsleden

Länsstyrelsen. Urskogsleden går genom ett stort, vilt och varierat naturområde utan att passera en enda bilväg. Länsstyrelsen har anlagt broar, spänger och parkeringsplatser för att underlätta vandringen. Leden är nu totalt cirka fem mil lång och binder ihop naturreservaten Marsfjället och Dainan.

Klicka här för att läsa mer

 

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem