Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

7 december 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas

SLU. Klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för skogen och skogsbruket. För att kunna möta förändringarna på bästa sätt startar SLU ett stort projekt som kommer undersöka hur motståndskraftiga de europeiska skogarna är mot klimatförändringar. Projektet kommer pågå i fem år och Europakommissionen bidrar med en finansiering på 15 miljoner euro.

Klicka här för att läsa mer

 

Friska skogar – så når vi dit

KSLA. Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd skador framöver som påverkar både tillväxten och trädens överlevnad negativt. KSLA:s Skogsskadekommitté har under tre år arbetat med att öka kunskapen om skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringarna. Nu har resultaten publicerats i en ny skrift.

Klicka här för att läsa mer

 

"Det behövs mer bärris i skogen"

Land: Mängden bärris minskar i Sverige, vilket stör den ekologiska balansen i skogen. Genom att gynna blåbär och lingon i sina skogar kan Sveriges skogsägare bidra till att minska viltskadorna och stärka den biologiska mångfalden, skriver företrädare för Skogssällskapet.

Klicka här för att läsa mer

 

Läsning om löv

Skogssällskapet. I Skogssällskapets senaste nyhetsbrev finns flera artiklar om löv att läsa. Bland annat intervjuas Anna-Lena Axelsson, forskare vid SLU, om hur skogslandskapet har förändrats det senaste seklet och vad du har att vinna på mera lövträd i din skog.

Klicka här för att läsa mer

 

Det går att både avverka skog och bevara biologisk mångfald

SLU. För att uppnå en balans mellan virkesproduktion och biologisk mångfald krävs en variation i skötselstrategier på landskapsnivå och att hänsyn tas till flera olika mål in den skogliga planeringsprocessen. Det visar en studie från SLU utförd på skogar i norra Sverige.

Klicka här för att läsa mer

 

Forskare framställer el ur trä

KTH. I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många miljoner människor världen över har forskare vid KTH lyckats utvinna elektricitet genom att låta vatten passera genom förädlat trä.

Klicka här för att läsa mer

 

Förstudie om nytt sågverk i Rundvik

SCA. SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

Klicka här för att läsa mer

 

Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden

Tidningen SKOGEN. Svenska kyrkan ber det samiska folket om ursäkt och lovar att se över sitt skogsbruk i norr.

Klicka här för att läsa mer

 

Miljöorganisationer lämnar samverkansprocess

Tidningen SKOGEN. Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har dragit sig ur Skogsstyrelsens samverkansprocess om Gröna steg, meddelar de två organisationerna i en debattartikel på sajten Altinget.

Klicka här för att läsa mer

 

Hur klimatsmart är det egentligen att bruka skogen?

SLU: Under de senaste åren har frågan om det svenska skogsbruket bör intensifieras eller minskas för störst klimatnytta undersökts i flera vetenskapliga studier. Problemet är dock att dessa studier har kommit fram till olika slutsatser och att det fram till idag inte finns någon konsensus i denna fråga. Medan vissa säger att vi bör minska intensiteten i skogsbruket, menar andra att det är bättre för klimatet att öka intensiteten. Hur är detta möjligt trots att bakgrundsinformationen, nämligen den svenska skogen är densamma?

Klicka här för att läsa mer

 

Ny VD för World Forest Forum

WFF. Maria Hedblom har utsetts till VD för World Forest Forum från och med 1 november. Stiftelsen arbetar för att hitta lösningar som utvecklar värdet i skogen och som samtidigt minskar klimatpåverkan.

Klicka här för att läsa mer

 

Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län

Länsstyrelsen. Resultaten av de rovdjursinventeringarna som pågått mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022 i Västerbotten visar en nedåtgående trend för familjegrupper av lodjur medan järvarna har ökat. Antalet kungsörnshäckningar ligger på en liknande nivå som de senaste åren. Dessutom har minst två olika vargar vistats i länet under inventeringsåret. Björn inventeras vart femte år med hjälp av insamlad spillning. I Västerbotten gjordes det senaste gången 2019. Då konstaterade vi att ungefär 450 björnar fanns i länet.

Klicka här för att läsa mer

 

Vandra urskogsleden

Länsstyrelsen. Urskogsleden går genom ett stort, vilt och varierat naturområde utan att passera en enda bilväg. Länsstyrelsen har anlagt broar, spänger och parkeringsplatser för att underlätta vandringen. Leden är nu totalt cirka fem mil lång och binder ihop naturreservaten Marsfjället och Dainan.

Klicka här för att läsa mer

 

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

16 april 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter mars–april

Förslag om att förbud att avverka i fjällnära skog ska synas i fastighetsregistret. Fortsatt negativ utveckling för skogens miljömål. Balans mellan skog och vilt i fokus under två dagar och två kvällar. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer
Hem Hem