Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

15 januari 2024

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Kunskap och pågående forskning

Syftet med webbinariet var att diskutera kunskap och pågående forskning om förädlad björk och andra lövträd som kan vara intressanta för norra Sverige. Programmet bestod av fyra presentationer och en efterföljande paneldiskussion.

  • Björkens värde och potential i norra Sverige. Urban Nilsson, professor vid SLU/föreståndare Trees For Me.
  • Nya fröodlingar för björk i Sävar. Ulfstand Wennström, forskare på Skogforsk i Sävar/Trees For Me.
  • Plantering av björk inte så krångligt – eller? Karin Hjelm, forskare vid SLU/Trees For Me
  • Björk i träindustrin – hur ser efterfrågan ut? Lena Drugge, verksamhetsledare Träbransch Norr AB

Under paneldiskussionen var engagemanget stort och frågorna många. En del av de frågor som postades i chatten, tillsammans med svar från föreläsare och deltagare, har sammanställts i en PDF som finns att ladda ner nedan.

Stora möjligheter

Betydelsen av, och möjligheterna med, björk och andra lövträd har kommit upp i många diskussioner under Skogsprogram Västerbottens första fem år. Det har handlat om lövträdens betydelse för biologisk mångfald i Västerbottens skogar, skogsekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter. Diskussioner har även förts om användning av björk och andra lövträd i länets träindustri, massa- och pappersindustrin och för energiändamål.

När Trees For Me startade sin verksamhet för ett par år sedan, med syfte att utveckla kompetens med fokus på snabbväxande lövträd, var det därför naturligt att skogsprogrammet anslöt som en partner till kompetenscentrumet. Ambitionen är att ordna fler webbinarier om björk och andra lövträd framöver. Om du är intresserad – håll utkik!

Text: Anders Esselin

Klicka här för att ladda ner frågor i chatten med svar från föreläsare och deltagare

Klicka här för mer info om kompetenscentret Trees For Me

Klicka här för att läsa mer om Träbransch Norr AB

 

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer
Hem Hem