Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

15 januari 2024

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Kunskap och pågående forskning

Syftet med webbinariet var att diskutera kunskap och pågående forskning om förädlad björk och andra lövträd som kan vara intressanta för norra Sverige. Programmet bestod av fyra presentationer och en efterföljande paneldiskussion.

  • Björkens värde och potential i norra Sverige. Urban Nilsson, professor vid SLU/föreståndare Trees For Me.
  • Nya fröodlingar för björk i Sävar. Ulfstand Wennström, forskare på Skogforsk i Sävar/Trees For Me.
  • Plantering av björk inte så krångligt – eller? Karin Hjelm, forskare vid SLU/Trees For Me
  • Björk i träindustrin – hur ser efterfrågan ut? Lena Drugge, verksamhetsledare Träbransch Norr AB

Under paneldiskussionen var engagemanget stort och frågorna många. En del av de frågor som postades i chatten, tillsammans med svar från föreläsare och deltagare, har sammanställts i en PDF som finns att ladda ner nedan.

Stora möjligheter

Betydelsen av, och möjligheterna med, björk och andra lövträd har kommit upp i många diskussioner under Skogsprogram Västerbottens första fem år. Det har handlat om lövträdens betydelse för biologisk mångfald i Västerbottens skogar, skogsekosystemens motståndskraft mot klimatförändringar och klimatförändringarnas effekter. Diskussioner har även förts om användning av björk och andra lövträd i länets träindustri, massa- och pappersindustrin och för energiändamål.

När Trees For Me startade sin verksamhet för ett par år sedan, med syfte att utveckla kompetens med fokus på snabbväxande lövträd, var det därför naturligt att skogsprogrammet anslöt som en partner till kompetenscentrumet. Ambitionen är att ordna fler webbinarier om björk och andra lövträd framöver. Om du är intresserad – håll utkik!

Text: Anders Esselin

Klicka här för att ladda ner frågor i chatten med svar från föreläsare och deltagare

Klicka här för mer info om kompetenscentret Trees For Me

Klicka här för att läsa mer om Träbransch Norr AB

 

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem