Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

22 februari 2023

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Förutom många interna möten, externa möten och presentationer, webbplats, nyhetsbrev och sociala medier, så arbetade skogsprogrammet under 2022 med flera projekt. 

Exempel på projekt där skogsprogrammet var projektägare under 2022:

 • Utbildning i naturvägledning. Ca 20 deltagare på utbildningen som genomfördes i oktober i Västerbotten.
 • Kommunträff i Storuman. Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid denna träff med politiker från Storumans kommun.
 • Från skog till träförädling – träindustrins värdekedja i Västerbotten. Rapport och webinarium.
 • Skogens mångbruk i norr. Ansökan om medel till förstudie, som beviljades i december 2022.
 • Ungdomsråd knutet till skogsprogrammet. Förberedande arbete i samverkan med forskningsplattformen Future Forests. Ungdomsrådet planeras startas 2023.
 • Skog i Barentsområdet. Flera rapporter publicerades och många möten med samverkanspartners i Sverige, Norge och Finland. Ansökan om förstudie planeras våren 2023.
 • Biologisk mångfald i Västerbottens skogar. Flera workshops med en arbetsgrupp bestående av 20 skogsekologer och sakkunniga. Resultaten har kontinuerligt publicerats som delrapporter på skogsprogrammets webbplats.

Exempel på projekt där skogsprogrammet var samarbetspartner under 2022:

 • Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB). EU-projekt om restaurering av skog.
 • Jubileumsutställning Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker. Utställningen invigs på Västerbottens museum 4 mars 2023.

 • Trees for me. Kompetenscenter för snabbväxande lövträd.

 • Skogsträffar för kvinnor. Tre stycken 2022: Fysisk träff i Bäcksjön med tema skogsskötsel för hög och säker tillväxt; Exkursion till Skogforsk i Sävar med fokus på frö- och plantförädling och biologisk mångfald; samt Digital träff om digitala verktyg för skogsägaren och aktuell skogspolitik.

 • Nationell och regional jämställdhetsundersökning.

 • Profilering av träproduktproducerande företag i Skellefteåregionen.

Ekonomi

De sammanlagda intäkterna 2022 var drygt två miljoner kronor. Till detta ska läggas eget arbete av personal på Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten motsvarande ca 500 000 kr.

 

Bild: Utbildning i naturvägledning. Foto: Anders Esselin

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem