Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

10 oktober 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Forumet var en del i avslutningen av Finlands tvååriga ordförandeskap i Barents Euro Arctic Council. I regionen har vi många gemensamma frågor och utmaningar och tillsammans kan vi hjälpas åt att lyfta dessa. Under konferensens första dag fick vi veta hur skogspolitiken är i förändring, mer om skogens roll i den gröna omställningen, hur unga ser på skogen, och mycket mer. Dag två innehöll en exkursion där deltagarna fick se olika brukningsmetoder, mångbruk av skog med mera. 

Det nordiska skogssamarbetet är betydelsefullt för att lyfta vikten av de arktiska skogarna och kommer att fortsätta vara aktivt.

Klicka här för mer info o programmet

Text och bild: Mikael Bergström

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 september 2023

Programrådsmöte om skog – i skogen

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem