Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

13 februari 2023

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet med förstudien är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog.

För att nå målet kommer ett antal workshops att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten. Alla intresserade är välkomna att delta och bidra.

Förstudien finansieras av Region Västerbotten och Region Norrbotten, samt med stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. Motiveringen för beviljande av förstudien formuleras så här av Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland 2021–2027: Projektet ligger i linje med Strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder för regionala utvecklingsfonden och överensstämmer även med länens regionala utvecklingsstrategier. 

En likadan förstudie kommer att genomföras parallellt i Västernorrlands och Jämtlands län. I planen ingår ett utvecklat samarbete mellan förstudien i Västerbotten-Norrbotten och Västernorrland-Jämtland/Härjedalen.

Klicka här för mer information

Kontakt: Anders Esselin, info@skogsprogramvasterbotten.se

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer
Hem Hem