Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

22 februari 2023

Med anledning av att Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år i år ges en utställning på Västerbottensmuseum i Umeå. Utställningen som kallas "Hur många träd finns det i skogen?" invigs lördag 4 mars kl 13.

På utställningen kommer material från skogen, fotografier, film, föremål och arkivmaterial att visas. Här kan besökaren också bekanta sig med olika träslag, mäta ett träd, se en nästan 10 000-årig tall, ta del av fakta om skogen, dess betydelse förr och nu, samt vägval inför framtiden. Skogsmotiv ur museets konstsamling ramar in utställningen.

Även Västerbottens regionala skogsprogram finns med på ett hörn, eller rättare sagt i en monter där programrådets medlemmar i förinspelade intervjuer berättar vad skogen betyder för dem.

Klicka här för mer information

Se också filmen "En skog av siffror" där SLU beskriver beskriver hur arbetet, forskningen och våra behov av skogen utvecklats under hundra år.

Klicka här för att se filmen "En skog av siffror"

På bilden medlemmar i Västerbottens regionala skogsprograms programråd.

Foto: Malin Grönborg

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem