Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

22 februari 2023

Med anledning av att Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år i år ges en utställning på Västerbottensmuseum i Umeå. Utställningen som kallas "Hur många träd finns det i skogen?" invigs lördag 4 mars kl 13.

På utställningen kommer material från skogen, fotografier, film, föremål och arkivmaterial att visas. Här kan besökaren också bekanta sig med olika träslag, mäta ett träd, se en nästan 10 000-årig tall, ta del av fakta om skogen, dess betydelse förr och nu, samt vägval inför framtiden. Skogsmotiv ur museets konstsamling ramar in utställningen.

Även Västerbottens regionala skogsprogram finns med på ett hörn, eller rättare sagt i en monter där programrådets medlemmar i förinspelade intervjuer berättar vad skogen betyder för dem.

Klicka här för mer information

Se också filmen "En skog av siffror" där SLU beskriver beskriver hur arbetet, forskningen och våra behov av skogen utvecklats under hundra år.

Klicka här för att se filmen "En skog av siffror"

På bilden medlemmar i Västerbottens regionala skogsprograms programråd.

Foto: Malin Grönborg

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem