Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

25 januari 2024

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna många.

Att arbeta för att hitta, utveckla och kommunicera berättelser om stigar, vandringsleder och platser kan berika många på många sätt. För besökare är berättelser om stigar och platser längs stigarna en del av upplevelsen och något som efterfrågas allt mer. För de som bor i ett område är dessa berättelser en del av platsens historia och identitet. Och för de som jobbar inom besöksnäringen är det ett sätt att locka nya besökare och bidra till landsbygdernas ekonomi.

"Stigar fungerar som ett gemensamt minne av hur vi rört oss genom landskapet. Det är dags att vårda dem som en del av kulturarvet", som tre forskare skriver i en artikel i Forskning & Framsteg.

Klicka här för att läsa artikeln.

Målet är fler berättelser

Målet med inspirationsdagen var att samla personer med intresse av platsers historia, berätta var material och berättelser finns, samt hur vi tillsammans kan arbeta med materialet. Det långsiktiga målet är att få fler berättelser vid vandringsleder, stigar och platser i länet.

Programmet innehöll 13 presentationer indelade i fyra block (Inledning, Kunskapskällor, Föreningar, Inspirerande exempel), frågestunder, en guidad rundvandring på Skogs- och samemuseet, samt en avslutande workshop.

Text och bild: Anders Esselin

Klicka här för att ladda ner inspirationsdagens program

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem