Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Unga ledare för regionalt skogligt ungdomsråd sökes

10 februari 2023

Målet med denna nya satsning för unga mellan 16–25 år i Västerbotten är att ge er möjlighet att bland annat:

  • Utforska Västerbottens skogar och olika verksamheter kopplade till skogarna
  • Driva på för att främja ungas intressen i länet
  • Föra dialog med beslutsfattare om skog, natur och hållbarhet
  • Få in en fot in i arbetslivet.

Vi söker nu tre ungdomar (max 25 år) som vill leda satsningen med ungdomsrådet. Ledarna får givetvis arvodering för sitt arbete.

Exempel på vad ungdomsledarna förväntas göra

  • Planera och arrangera aktiviteter för ungdomsrådet
  • Rekrytera deltagare till ungdomsrådet
  • Hålla regelbunden kontakt med kontaktpersoner i Skogsprogram Västerbotten och Future Forests.

Ni skapar formatet själva

Ett ungdomsråd kan bli vad ni själva vill att det ska bli. Vill ni till exempel paddla Vindelälven, hälsa på hos någon som erbjuder naturturism eller bygger trähus, lära er mer om renskötsel och samisk kultur, skogsbruk och/eller mångbruk, anordna exkursioner och paneldebatter? Hur det ser ut och vad ni ska göra är upp till er.

Ansökan och intresse

Om du vill skicka in din ansökan eller få mer information, hör av dig till

  • Maria Grånemo, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, eller
  • Erika Skilström, doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Din ansökan ska innehålla namn, ålder, studier, kort bakgrund och kort varför du är intresserad av att delta i och jobba med ungdomsrådet. Ansökan ska inte vara längre än 1 A4-sida. Vi behöver din ansökan senast 7 mars.

Informationsträffar 20–21 februari

Maria Grånemo och Erika Skilström kommer att besöka SLU och Umeå universitet för att berätta mer om ungdomsrådet och ledarnas roll.

20 februari, SLU: Träffa Maria och Erika mellan klockan 12-16 i Skogishuset. Vi bjuder på kaffe.

Hitta till Skogishuset

21 februari, Umeå universitet: Träffa Maria och Erika mellan klockan 9-12 i Humanisthuset och klockan 13-16 i Lindellhallen. Vi bjuder på kaffe.

Karta över Campus Umeå

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem