Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Unga ledare för regionalt skogligt ungdomsråd sökes

10 februari 2023

Målet med denna nya satsning för unga mellan 16–25 år i Västerbotten är att ge er möjlighet att bland annat:

  • Utforska Västerbottens skogar och olika verksamheter kopplade till skogarna
  • Driva på för att främja ungas intressen i länet
  • Föra dialog med beslutsfattare om skog, natur och hållbarhet
  • Få in en fot in i arbetslivet.

Vi söker nu tre ungdomar (max 25 år) som vill leda satsningen med ungdomsrådet. Ledarna får givetvis arvodering för sitt arbete.

Exempel på vad ungdomsledarna förväntas göra

  • Planera och arrangera aktiviteter för ungdomsrådet
  • Rekrytera deltagare till ungdomsrådet
  • Hålla regelbunden kontakt med kontaktpersoner i Skogsprogram Västerbotten och Future Forests.

Ni skapar formatet själva

Ett ungdomsråd kan bli vad ni själva vill att det ska bli. Vill ni till exempel paddla Vindelälven, hälsa på hos någon som erbjuder naturturism eller bygger trähus, lära er mer om renskötsel och samisk kultur, skogsbruk och/eller mångbruk, anordna exkursioner och paneldebatter? Hur det ser ut och vad ni ska göra är upp till er.

Ansökan och intresse

Om du vill skicka in din ansökan eller få mer information, hör av dig till

  • Maria Grånemo, skogskonsulent på Skogsstyrelsen, eller
  • Erika Skilström, doktorand vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Din ansökan ska innehålla namn, ålder, studier, kort bakgrund och kort varför du är intresserad av att delta i och jobba med ungdomsrådet. Ansökan ska inte vara längre än 1 A4-sida. Vi behöver din ansökan senast 7 mars.

Informationsträffar 20–21 februari

Maria Grånemo och Erika Skilström kommer att besöka SLU och Umeå universitet för att berätta mer om ungdomsrådet och ledarnas roll.

20 februari, SLU: Träffa Maria och Erika mellan klockan 12-16 i Skogishuset. Vi bjuder på kaffe.

Hitta till Skogishuset

21 februari, Umeå universitet: Träffa Maria och Erika mellan klockan 9-12 i Humanisthuset och klockan 13-16 i Lindellhallen. Vi bjuder på kaffe.

Karta över Campus Umeå

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem