Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet augusti 2022

5 september 2022

Tio år med jämställdhet på agendan

SLU. Två av fem kvinnor inom skogssektorn upplever en utsatthet i form av könsdiskriminering eller kränkningar medan motsvarande andel bland männen är mindre än var tionde. Det är en av slutsatserna i en nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa mer på SLU:s webbplats

 

Skogskollo för alla

Skogstekniska klustret. Under två dagar i juni hölls så det årliga Skogskollot igen men i år i en lite annorlunda form! Den 20–21 juni 2022 anordnades skogskollo i Umeå kommun för både tjejer och killar. Kollot vände sig till barn som är intresserade av skogen och som börjar årskurs 5 & 6 till hösten.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Skogsträff för kvinnor i Bäcksjön

Skogstekniska klustret. Den 13 juni träffades ett tjugo-tal förväntansfulla skogsägare ute i Bäcksjön, 2 mil nordväst om Umeå, för att delta på en skogsträff om skogsskötsel för hög och säker tillväxt. Kvällen skulle bjuda på grunder i hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Hur och när du genomför åtgärder för att lyckas med plantering, röjning och gallring, som gör att du får en stabil skog med hög tillväxt.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Vimeks skotare vann Forest Machine of the year

SKOGEN. Vindelnföretaget Vimek AB vann tävlingen om årets bästa skogsmaskin 2022 med sin skotare Vimek 870.1 Next Generation. Bakom priset står den franska skogsbrukstidningen Le Boise International som tillsammans med en stor kommitté utser vinnaren.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENS webbplats

 

Fåglar gynnas av evighetsträd

SLU. Även i en tät granskog gynnas fågellivet av enstaka lövträd. Det bekräftar att de lämnade hänsynsträden har en positiv effekt. Det visar en studie gjord av forskare på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU.

Klicka här för att läsa mer om studien

 

Sara kulturhus tar skogen till staden

Skogsindustrierna. Ett av världens högsta trähus finns i Skellefteå och spelar stor roll för kommunen. Både genom att binda koldioxid och sprida stolthet.

Klicka här för att läsa mer och se film på Skogsindustriernas webbplats

 

Kollagret i finska skogar minskar snabbt

Sveriges Natur. Finlands skog och mark var en nettokälla till koldioxid under förra året, enligt en ny sammanräkning från Finlands Naturresursinstitut. Det är alarmerande att ett så skogrikt land hamnar på minus, säger Naturskyddsföreningens sakkunniga.

Klicka här för att läsa artikeln i Naturskyddsföreningens tidning

 

Tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Regeringskansliet. Regeringen har utfärdat lagändringar som ger tydligare ersättningsregler i fjällnära skog. Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och till att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn.

Klicka här för att läsa pressmeddelande från Regeringskansliet

 

Bra läge att laga våtmark

SKOGEN. Att restaurera en våtmark är den bästa enskilda miljövårdsåtgärd man kan göra i sin skog. Och nu finns stora bidragsmöjligheter. Det säger Hans von Essen från Svensk våtmarksfond.

Klicka här för att läsa hela artikeln

 

 

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem