Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet augusti 2022

5 september 2022

Tio år med jämställdhet på agendan

SLU. Två av fem kvinnor inom skogssektorn upplever en utsatthet i form av könsdiskriminering eller kränkningar medan motsvarande andel bland männen är mindre än var tionde. Det är en av slutsatserna i en nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa mer på SLU:s webbplats

 

Skogskollo för alla

Skogstekniska klustret. Under två dagar i juni hölls så det årliga Skogskollot igen men i år i en lite annorlunda form! Den 20–21 juni 2022 anordnades skogskollo i Umeå kommun för både tjejer och killar. Kollot vände sig till barn som är intresserade av skogen och som börjar årskurs 5 & 6 till hösten.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Skogsträff för kvinnor i Bäcksjön

Skogstekniska klustret. Den 13 juni träffades ett tjugo-tal förväntansfulla skogsägare ute i Bäcksjön, 2 mil nordväst om Umeå, för att delta på en skogsträff om skogsskötsel för hög och säker tillväxt. Kvällen skulle bjuda på grunder i hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Hur och när du genomför åtgärder för att lyckas med plantering, röjning och gallring, som gör att du får en stabil skog med hög tillväxt.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Vimeks skotare vann Forest Machine of the year

SKOGEN. Vindelnföretaget Vimek AB vann tävlingen om årets bästa skogsmaskin 2022 med sin skotare Vimek 870.1 Next Generation. Bakom priset står den franska skogsbrukstidningen Le Boise International som tillsammans med en stor kommitté utser vinnaren.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENS webbplats

 

Fåglar gynnas av evighetsträd

SLU. Även i en tät granskog gynnas fågellivet av enstaka lövträd. Det bekräftar att de lämnade hänsynsträden har en positiv effekt. Det visar en studie gjord av forskare på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU.

Klicka här för att läsa mer om studien

 

Sara kulturhus tar skogen till staden

Skogsindustrierna. Ett av världens högsta trähus finns i Skellefteå och spelar stor roll för kommunen. Både genom att binda koldioxid och sprida stolthet.

Klicka här för att läsa mer och se film på Skogsindustriernas webbplats

 

Kollagret i finska skogar minskar snabbt

Sveriges Natur. Finlands skog och mark var en nettokälla till koldioxid under förra året, enligt en ny sammanräkning från Finlands Naturresursinstitut. Det är alarmerande att ett så skogrikt land hamnar på minus, säger Naturskyddsföreningens sakkunniga.

Klicka här för att läsa artikeln i Naturskyddsföreningens tidning

 

Tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Regeringskansliet. Regeringen har utfärdat lagändringar som ger tydligare ersättningsregler i fjällnära skog. Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och till att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn.

Klicka här för att läsa pressmeddelande från Regeringskansliet

 

Bra läge att laga våtmark

SKOGEN. Att restaurera en våtmark är den bästa enskilda miljövårdsåtgärd man kan göra i sin skog. Och nu finns stora bidragsmöjligheter. Det säger Hans von Essen från Svensk våtmarksfond.

Klicka här för att läsa hela artikeln

 

 

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

31 augusti 2022

Kommunträff i Storuman

Alternativa skötselmetoder och skogsskador var exempel på frågor som diskuterades vid en träff som skogsprogrammet arrangerade den 31 augusti med politiker från Storumans kommun.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

31 augusti 2022

Första möte med referensgrupp inom EU-projektet SUPERB

Den 31 augusti hölls ett första referensgruppsmöte inom ramen för den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Under mötet kom deltagarna med många kloka frågor, förslag och synpunkter.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 augusti 2022

Noterat i nyhetsflödet i juli

I månadens Noterat i nyhetsflödet kan du bland annat läsa om att handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet har uppdaterats; att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen; och att Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

4 juli 2022

Noterat i nyhetsflödet i juni

I månadens Noterat i nyhetsflödet kan du bland annat läsa om : att avverkningen i Sveriges skogar nådde rekordnivåer under 2021; att viktiga marksvampar bättre överlever en avverkning om många hänsynsträd lämnas; att älgstammen i Västerbottens län har en tydligt minskande trend; och att SCA:s och Scanias världsunika eltimmerbil nu är i drift.

Läs mer
Hem Hem