Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet augusti 2022

5 september 2022

Tio år med jämställdhet på agendan

SLU. Två av fem kvinnor inom skogssektorn upplever en utsatthet i form av könsdiskriminering eller kränkningar medan motsvarande andel bland männen är mindre än var tionde. Det är en av slutsatserna i en nationell uppföljning av skogligt utbildades villkor på arbetsmarknaden.

Klicka här för att läsa mer på SLU:s webbplats

 

Skogskollo för alla

Skogstekniska klustret. Under två dagar i juni hölls så det årliga Skogskollot igen men i år i en lite annorlunda form! Den 20–21 juni 2022 anordnades skogskollo i Umeå kommun för både tjejer och killar. Kollot vände sig till barn som är intresserade av skogen och som börjar årskurs 5 & 6 till hösten.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Skogsträff för kvinnor i Bäcksjön

Skogstekniska klustret. Den 13 juni träffades ett tjugo-tal förväntansfulla skogsägare ute i Bäcksjön, 2 mil nordväst om Umeå, för att delta på en skogsträff om skogsskötsel för hög och säker tillväxt. Kvällen skulle bjuda på grunder i hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Hur och när du genomför åtgärder för att lyckas med plantering, röjning och gallring, som gör att du får en stabil skog med hög tillväxt.

Klicka här för att läsa mer på skogstekniska klustrets webbplats

 

Vimeks skotare vann Forest Machine of the year

SKOGEN. Vindelnföretaget Vimek AB vann tävlingen om årets bästa skogsmaskin 2022 med sin skotare Vimek 870.1 Next Generation. Bakom priset står den franska skogsbrukstidningen Le Boise International som tillsammans med en stor kommitté utser vinnaren.

Klicka här för att läsa mer på SKOGENS webbplats

 

Fåglar gynnas av evighetsträd

SLU. Även i en tät granskog gynnas fågellivet av enstaka lövträd. Det bekräftar att de lämnade hänsynsträden har en positiv effekt. Det visar en studie gjord av forskare på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU.

Klicka här för att läsa mer om studien

 

Sara kulturhus tar skogen till staden

Skogsindustrierna. Ett av världens högsta trähus finns i Skellefteå och spelar stor roll för kommunen. Både genom att binda koldioxid och sprida stolthet.

Klicka här för att läsa mer och se film på Skogsindustriernas webbplats

 

Kollagret i finska skogar minskar snabbt

Sveriges Natur. Finlands skog och mark var en nettokälla till koldioxid under förra året, enligt en ny sammanräkning från Finlands Naturresursinstitut. Det är alarmerande att ett så skogrikt land hamnar på minus, säger Naturskyddsföreningens sakkunniga.

Klicka här för att läsa artikeln i Naturskyddsföreningens tidning

 

Tydligare ersättningsregler i fjällnära skog

Regeringskansliet. Regeringen har utfärdat lagändringar som ger tydligare ersättningsregler i fjällnära skog. Lagändringarna ska säkerställa rätten till ersättning vid nekade avverkningstillstånd och till att det inte ska vara möjligt att få ersättning mer än en gång för samma område eller för samma hänsyn.

Klicka här för att läsa pressmeddelande från Regeringskansliet

 

Bra läge att laga våtmark

SKOGEN. Att restaurera en våtmark är den bästa enskilda miljövårdsåtgärd man kan göra i sin skog. Och nu finns stora bidragsmöjligheter. Det säger Hans von Essen från Svensk våtmarksfond.

Klicka här för att läsa hela artikeln

 

 

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

12 januari 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad. En tredjedel av vattnen i skogen saknade kantzoner. Uppemot hälften av en minskad avverkning i Sverige kan flytta till andra länder. Mer skador på kulturlämningar i norra Norrland 2022. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

7 december 2022

Noterat i nyhetsflödet oktober och november 2022

Europas skogars motståndskraft mot klimatförändringar ska undersökas. Forskare framställer el ur trä. Kyrkan lovar anpassa skogsbruk i renskötselområden. Fler järvar men färre lodjur i Västerbottens län. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under oktober och november.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

1 december 2022

Nyhetssvep departement och myndigheter

Små marginaler öka nyttjandet i skogen till 2035. Dikeskartan – mer än bara en karta. Hyggesfritt allt hetare. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

30 november 2022

Toppmöte i Finland om hållbart skogsbruk och byggande i trä

Torsdagen den 24 november hölls evenemanget Into the Woods i Esbo, Finland. Evenemanget var en del av initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus och hade till syfte att samla europeiska beslutsfattare för att föra diskussioner om hållbar utveckling och skogens betydelse för den byggda miljön. Västerbottens regionala skogsprogram representerades på plats av Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer
Hem Hem