Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet i juni

4 juli 2022

Avverkningen i svenska skogar nådde rekordnivåer

Skogsstyrelsen. Avverkningen i svenska skogar ökade till rekordnivåer under 2021 och uppgick till knappt 97 miljoner skogskubikmeter. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Bättre brandkoll med satelliter

Extrakt. MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har det gett resultat.

Klicka här för att läsa mer på Extrakts webbplats

 

Nyttan av naturhänsyn för marksvampar

Skogforsk. Trakthygge resulterar i att merparten av mykorrhizasvamparna dör och behöver återetableras när ny skog växer upp. I en ny studie har betydelsen av att lämna hänsynsträd undersökts. Resultaten visar ett starkt samband mellan förekomst av mykorrhiza och närhet till träd.

Klicka här för att läsa mer på Skogforsks webbplats

 

Sveaskog minskar avverkningsnivån

Sveaskog. Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

 

Ny inspirationsfilm om aktiv naturvård

Skogsstyrelsen. Naturvård handlar inte bara om att spara träd. Med aktiva åtgärder kan du ytterligare öka värdet för arterna i din skog. I den nya filmen kan du se exempel på olika typer aktiva naturvårdsåtgärder.

Klicka här för att se filmen

 

Upptäck mindre kända naturreservat

Länsstyrelsen Västerbotten. Det finns många naturreservat i Västerbotten. Många är mindre kända, t ex Ytter-Gravberget i Bjurholms kommun, Trolltjärnen i Lycksele kommun och Skalberget i Nordmalings kommun.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens tips på mindre kända naturreservat i länet

 

Beslut om 2022 års licensjakt efter älg

Länsstyrelsen Västerbotten. Älgjakten börjar den 1 september och målsättningen är att 11 704 älgar ska fällas i Västerbotten 2022, vilket är något färre än föregående år. Länets älgstam har en tydligt minskande trend sedan 2017, vilket ligger i linje med de målsättningar som finns. De senaste beräkningarna visar att det finns cirka 29 700 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns en stor del av 2010-talet.

Klicka här för att läsa mer på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

 

Sveaskog bjuder in till äventyr med bredd

Sveaskog. Under sommaren och hösten blir det äventyr i Sveaskogs 17 ekoparker i Västerbotten och Norrbotten. Med hjälp av 34 personer/team vill Sveaskog synliggöra övre Norrlands stora skogar. 

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

 

Bortglömda vägar

Norra Skog. I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar. Många är i gott skick, men en stor del av det äldre vägnätet behöver ses över. Tidens tand, förändrat väder och bristande underhåll kan göra vägarna obrukbara.

Klicka här för att läsa mer på Norra Skogs webbplats

 

SCA:s världsunika eltimmerbil från Scania i drift

SCA. Nu är SCA:s och Scanias världsunika eltimmerbil i drift. Bilen ska köras mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk utanför Umeå.

Klicka här för att läsa mer på SCA:s webbplats

 

Många nya regeringsuppdrag om skogen

Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Nu förbereder de båda myndigheterna för att tillsammans genomföra uppdragen i dialog med skogsaktörer och andra intresserade.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem