Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet i juni

4 juli 2022

Avverkningen i svenska skogar nådde rekordnivåer

Skogsstyrelsen. Avverkningen i svenska skogar ökade till rekordnivåer under 2021 och uppgick till knappt 97 miljoner skogskubikmeter. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Med undantag från stormen Gudrun 2005 har den svenska avverkningen aldrig varit större.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

 

Bättre brandkoll med satelliter

Extrakt. MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan denna säsong har det gett resultat.

Klicka här för att läsa mer på Extrakts webbplats

 

Nyttan av naturhänsyn för marksvampar

Skogforsk. Trakthygge resulterar i att merparten av mykorrhizasvamparna dör och behöver återetableras när ny skog växer upp. I en ny studie har betydelsen av att lämna hänsynsträd undersökts. Resultaten visar ett starkt samband mellan förekomst av mykorrhiza och närhet till träd.

Klicka här för att läsa mer på Skogforsks webbplats

 

Sveaskog minskar avverkningsnivån

Sveaskog. Sveaskog har beslutat om minskade avverkningsnivåer för de kommande fem åren. Det är en medveten investering och satsning på ett värdeskapande skogsbruk som bidrar till ambitionen att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

 

Ny inspirationsfilm om aktiv naturvård

Skogsstyrelsen. Naturvård handlar inte bara om att spara träd. Med aktiva åtgärder kan du ytterligare öka värdet för arterna i din skog. I den nya filmen kan du se exempel på olika typer aktiva naturvårdsåtgärder.

Klicka här för att se filmen

 

Upptäck mindre kända naturreservat

Länsstyrelsen Västerbotten. Det finns många naturreservat i Västerbotten. Många är mindre kända, t ex Ytter-Gravberget i Bjurholms kommun, Trolltjärnen i Lycksele kommun och Skalberget i Nordmalings kommun.

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens tips på mindre kända naturreservat i länet

 

Beslut om 2022 års licensjakt efter älg

Länsstyrelsen Västerbotten. Älgjakten börjar den 1 september och målsättningen är att 11 704 älgar ska fällas i Västerbotten 2022, vilket är något färre än föregående år. Länets älgstam har en tydligt minskande trend sedan 2017, vilket ligger i linje med de målsättningar som finns. De senaste beräkningarna visar att det finns cirka 29 700 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns en stor del av 2010-talet.

Klicka här för att läsa mer på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

 

Sveaskog bjuder in till äventyr med bredd

Sveaskog. Under sommaren och hösten blir det äventyr i Sveaskogs 17 ekoparker i Västerbotten och Norrbotten. Med hjälp av 34 personer/team vill Sveaskog synliggöra övre Norrlands stora skogar. 

Klicka här för att läsa mer på Sveaskogs webbplats

 

Bortglömda vägar

Norra Skog. I Sverige finns mer än 21 000 mil skogsbilvägar. Många är i gott skick, men en stor del av det äldre vägnätet behöver ses över. Tidens tand, förändrat väder och bristande underhåll kan göra vägarna obrukbara.

Klicka här för att läsa mer på Norra Skogs webbplats

 

SCA:s världsunika eltimmerbil från Scania i drift

SCA. Nu är SCA:s och Scanias världsunika eltimmerbil i drift. Bilen ska köras mellan SCA:s virkesterminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk utanför Umeå.

Klicka här för att läsa mer på SCA:s webbplats

 

Många nya regeringsuppdrag om skogen

Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått ett stort antal regeringsuppdrag som rör skogen. Nu förbereder de båda myndigheterna för att tillsammans genomföra uppdragen i dialog med skogsaktörer och andra intresserade.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

27 oktober 2022

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

Den 26 oktober träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Läs mer
10 oktober 2022

Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

Den 6 oktober kunde äntligen skogsprogrammets programråd samlas för ett första fysiskt möte. Sammanlagt deltog 19 personer på mötet som hölls på Länsstyrelsen i Umeå. På agendan fanns presentationer och diskussioner om SCA Obbola, Umeå universitet och skogens bär, samt även fotografering inför en utställning på Västerbottens Museum.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

6 oktober 2022

Noterat i nyhetsflödet september 2022

Lyckad invigning av Berga Kunskapsskog. Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg. Tydligare regler för fåglar från 1 oktober. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under september.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

5 oktober 2022

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket? Den frågan var utgångspunkten till en utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning i månadsskiftet september-oktober. Sammanlagt deltog nästan 40 personer från många olika organisationer och företag i utbildningen.

Läs mer
Hem Hem