Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

14 juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen

SLU. Sommarvädret tycks kunna domineras av långvarig värme, ihållande uppehållsväder och risk för åsknedslag. Detta är alltsammans faktorer som påverkar brandrisken i skog och mark. Om prognosen slår in finns risk för en brandsommar liknande den under 2018. I en kunskapssammanställning från SLU berättas om allt du vill/behöver veta om skogsbränder.

Klicka här för att läsa mer

 

Ny studie: så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism

Skogsstyrelsen. Höga och gamla träd som inte står för tätt, gärna vid en sjö där det är tyst och lugnt. Så ser en attraktiv skog ut för den som söker rekreation, vila och nöje, visar en ny studie som Skogsstyrelsen låtit göra. Därför läggs nu förslaget att börja mäta och utvärdera en rad indikatorer för att framtida generationer ska kunna fortsätta njuta av våra skogar.

Klicka här för att läsa mer

 

Nytt sätt att mäta biologisk mångfald

Extrakt. Mätstationer som kontrollerar luftkvalitet skulle också kunna kartlägga tillståndet för den biologiska mångfalden. Det menar forskarna bakom en ny studie, där DNA från både djur och växter har samlats in.

Klicka här för att läsa mer

 

Tre trender i den svenska skogen enligt SLU Riksskogstaxeringen

SLU. Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender som framgår i den årliga officiella statistiken från SLU Riksskogstaxeringen.

Klicka här för att läsa mer

 

"Rädda skogarna – vår överlevnad står på spel"

Aftonbladet. Bara en spillra av naturskogen i norr finns kvar. Dagens kalhyggesbruk har resulterat i att stora delar av de naturliga ekosystemen kalavverkats och samernas möjlighet att bruka marken för renbete avsevärt försvårats. Det skriver 16 samebyar i en debattartikel i Aftonbladet.

Klicka här för att läsa mer

 

Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts

Sveriges Radio. Ett svenskt pilotprojekt har nu lyckats med sitt mål att låta skogsägare få betalt för att göra extra insatser för den biologiska mångfalden. Tanken är att det inte bara ska vara lönsamt att avverka, utan även att låta träden stå kvar. "Vi har nått lite av en milstolpe för hela pilotprojektet och det känns jättebra" säger Anders Andersson, skogsförvaltare på Orsa besparingsskog.

Klicka här för att läsa mer

 

Rekordavverkningen fortsätter

Föreningen & tidningen SKOGEN. Bruttoavverkningen 2022 var 95,8 miljoner kubikmeter enligt preliminär statistik från Skogsstyrelsen. Det är i nivå med 2021 då 96 miljoner kubikmeter avverkades. Det är de största årsavverkningarna hittills om man bortser från tiden efter stormen Gudrun, det vill säga 2005 – 2007.

Klicka här för att läsa mer

 

Törskate – ingen stor värdesänkare

Föreningen & tidningen SKOGEN. Skadesvampen törskate tycks ha ganska liten inverkan på gallringsskogens tillväxt och värde, enligt en ny studie från Skogforsk. Studien visar också att det därför inte alltid ekonomiskt försvarbart att avverka skogen i förtid.

Klicka här för att läsa mer

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem