Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Noterat i nyhetsflödet september 2022

6 oktober 2022

Lyckad invigning av Berga Kunskapsskog

Holmen. Fredagen den 23 september var det dags för invigning av Berga Kunskapsskog. Det blev en heldag i skogen, fylld av kunskapsutbyte mellan skogliga experter.

Klicka här för att läsa mer

Mer blåbär och lingon – för skogens bästa

Skogssällskapet. Mängden bärris minskar i Sverige, vilket stör den ekologiska balansen i skogen. Genom att gynna blåbär och lingon i sina skogar kan Sveriges skogsägare bidra till att minska viltskadorna och stärka den biologiska mångfalden, skriver företrädare för Skogssällskapet.

Klicka här för att läsa mer

Genombrott i användandet av flygburen laserskanning

Mistra Digital Forest. Att med högre exakthet positionsbestämma träd med hjälp av högupplöst information om omgivningen öppnar helt nya möjligheter för framtidens skogsbruk. Forskare inom Mistra Digital Forest har testat ett nytt prototypsystem med högre precision som ger ännu bättre positionering och ökar skördardatans praktiska användbarhet.

Klicka här för att läsa mer

Tydligare regler för fåglar från 1 oktober

Skogsstyrelsen. Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer.

Klicka här för att läsa mer på Skogsstyrelsens webbplats

Miljömålet i skogen nås inte – Skogsstyrelsen föreslår ny affärsmodell

Skogsstyrelsen. Miljömålet för Sveriges skogar kommer inte att nås med dagens åtgärder. Utvecklingen i miljön i skogen är dessutom negativ. Det visar en omfattande utvärdering som Skogsstyrelsen har gjort. Samtidigt presenteras nya förslag för att vända trenden, till exempel en helt ny affärsmodell där det ska bli lönsamt för skogsägaren med biologisk mångfald.

Klicka här för att läsa mer

Stadsskogen ingen universallösning

Formas tidning Extrakt. Skogen har många positiva effekter på såväl människa som miljö. Diskussioner om mikroskogar pågår runtom i Sverige, men enligt forskare är det viktigt att förstå att varje plats är unik, samma typ av skog fungerar inte i alla landets städer.

Klicka här för att läsa mer

Babyboom för hotade arter i Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten. I år har det gått bra för två av länets mest hotade arter: fjällräven och den vitryggiga hackspetten. Årets nytillskott ger hopp om framtiden för arterna som båda ligger nära utrotning.

Klicka här för att läsa mer

Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg

Norra Skog. Varje år tar Norra Skogs styrelse inriktningsbeslut för de kommande fem årens industriinvesteringar. En stor del av de kommande årens satsning kommer att ske i föreningens sågverk i Kåge, norr om Skellefteå.

Klicka här för att läsa mer

Mål och medel i klimatpolitiken

Myndigheten för tillväxtpolitiska utredningar och analyser. Ökat globalt samarbete är viktigt för att svensk klimatpolitik ska bli mer kostnadseffektiv. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av Tillväxtanalys. I rapporten betonas också att skogen har en betydelsefull roll och behöver hanteras på ett bättre sätt för att nå våra klimatmål.

Klicka här för att läsa mer

Bioenergi är inte svartvitt

Miljö & Utveckling. Förenklade svar och polarisering hjälper inte debatten om bioenergi. Det skriver Mikael Karlsson, Uppsala universitet, i en krönika.

Klicka här för att läsa mer

Tuffare för svensk skogsindustri – men globala möjligheter på sikt

Skogsindustrierna. Världen står just nu inför stora utmaningar. Räntorna stiger snabbt och kraftigt, kostnaderna för energi är höga och en rejäl avmattning i konjunkturen väntas. Detta slår hårt även mot svensk skogsindustri – men här finns också exempel på oväntad styrka och ljusglimtar på sikt. Det visar Skogsindustriernas färska marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Klicka här för att läsa mer

 

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

27 oktober 2022

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

Den 26 oktober träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Läs mer
10 oktober 2022

Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

Den 6 oktober kunde äntligen skogsprogrammets programråd samlas för ett första fysiskt möte. Sammanlagt deltog 19 personer på mötet som hölls på Länsstyrelsen i Umeå. På agendan fanns presentationer och diskussioner om SCA Obbola, Umeå universitet och skogens bär, samt även fotografering inför en utställning på Västerbottens Museum.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

5 oktober 2022

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

Hur får vi mer folk i skogen och mer skog i folket? Den frågan var utgångspunkten till en utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning i månadsskiftet september-oktober. Sammanlagt deltog nästan 40 personer från många olika organisationer och företag i utbildningen.

Läs mer
Hem Hem