Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter januari 2023

10 februari 2023

Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen

För att lättare kunna nå miljömålet för skogen har nu Skogsstyrelsen fastställt en rad nya målsättningar som kallas Gröna steg. Genom att bryta ned miljömålet Levande skogar i mindre delar är förhoppningen att miljömålsarbetet ska bli mer motiverande och att de steg som tas i rätt riktning ska synliggöras.
Mer info: Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen - Skogsstyrelsen

 

Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen

I en fördjupad utvärdering av miljömålen föreslår Naturvårdsverket i dag en rad åtgärder till regeringen. En av åtgärderna är Skogsstyrelsens förslag att öka incitamenten och göra det mer lönsamt för skogsbruket att bevara skogar med höga naturvärden. Klimat och biologisk mångfald är de områden som Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera för att vi ska kunna nå Sveriges miljömål.

Mer info: Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen - Skogsstyrelsen

 

250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året men trycket är fortsatt högt och det kan just nu ta lång tid innan en ansökan är beslutad och klar.

Mer info: 250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar - Skogsstyrelsen

 

Lokalt stora skador på skog

Tung snö som samlats i trädens kronor har orsakat snöbrott på skog i olika delar av landet. Den senaste tiden har även kraftiga vindar och stormbyar bidragit till skadorna. I Norra Sverige är det främst i Västernorrland som skador uppmärksammats.

Mer info: Lokalt stora skador på skog - Skogsstyrelsen

 

Fortsatt få nya områdesskydd bildades av Skogsstyrelsen 2022

Under 2022 bildade Skogsstyrelsen områdesskydd som innehöll 1 200 hektar produktiv skogsmark. Det är en marginell ökning från de senaste årens rekordlåga nybildning av områdesskydd.

Mer info: Fortsatt få nya områdesskydd – Skogsstyrelsen

 

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

I januari drog forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige. Programmet kommer att fokusera på de stora investeringarna i Skellefteå, Boden och Malmfälten. Målet är att forskningsresultaten ska ha stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid.

Mer info: Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige – Umeå universitet

 

Var med och lägg grunden för ett nätverk under EU:s skogsstrategi

En ny tematisk grupp är på gång från EU CAP Network. Den handlar om att stödja behoven hos skogsdominerande landsbygdsområden och kommuner. Nu söks deltagare till gruppen. Möten i mars och maj kommer ske digitalt. Anmäl ditt intresse innan den 21 februari.

Mer info: Expression of Interest | EU CAP Network Thematic Group on Forestry Strategy

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem