Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Nyhetssvep departement och myndigheter januari 2023

10 februari 2023

Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen

För att lättare kunna nå miljömålet för skogen har nu Skogsstyrelsen fastställt en rad nya målsättningar som kallas Gröna steg. Genom att bryta ned miljömålet Levande skogar i mindre delar är förhoppningen att miljömålsarbetet ska bli mer motiverande och att de steg som tas i rätt riktning ska synliggöras.
Mer info: Gröna steg ska underlätta att nå miljömålet för skogen - Skogsstyrelsen

 

Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen

I en fördjupad utvärdering av miljömålen föreslår Naturvårdsverket i dag en rad åtgärder till regeringen. En av åtgärderna är Skogsstyrelsens förslag att öka incitamenten och göra det mer lönsamt för skogsbruket att bevara skogar med höga naturvärden. Klimat och biologisk mångfald är de områden som Naturvårdsverket föreslår att regeringen ska prioritera för att vi ska kunna nå Sveriges miljömål.

Mer info: Biologisk mångfald lyfts fram i fördjupad utvärdering av miljömålen - Skogsstyrelsen

 

250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar

Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året men trycket är fortsatt högt och det kan just nu ta lång tid innan en ansökan är beslutad och klar.

Mer info: 250 miljoner i ersättning till markägare som nekats avverkning i fjällnära skogar - Skogsstyrelsen

 

Lokalt stora skador på skog

Tung snö som samlats i trädens kronor har orsakat snöbrott på skog i olika delar av landet. Den senaste tiden har även kraftiga vindar och stormbyar bidragit till skadorna. I Norra Sverige är det främst i Västernorrland som skador uppmärksammats.

Mer info: Lokalt stora skador på skog - Skogsstyrelsen

 

Fortsatt få nya områdesskydd bildades av Skogsstyrelsen 2022

Under 2022 bildade Skogsstyrelsen områdesskydd som innehöll 1 200 hektar produktiv skogsmark. Det är en marginell ökning från de senaste årens rekordlåga nybildning av områdesskydd.

Mer info: Fortsatt få nya områdesskydd – Skogsstyrelsen

 

Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige

I januari drog forskningsprogrammet “Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” igång vid Umeå universitet. Under 7 år ska forskare försöka få en större förståelse för den pågående gröna industriella omvandlingen i norra Sverige. Programmet kommer att fokusera på de stora investeringarna i Skellefteå, Boden och Malmfälten. Målet är att forskningsresultaten ska ha stor relevans för samhällsaktörer, företag och forskare som strävar efter att skapa en hållbar framtid.

Mer info: Ny forskning för en hållbar grön omställning i norra Sverige – Umeå universitet

 

Var med och lägg grunden för ett nätverk under EU:s skogsstrategi

En ny tematisk grupp är på gång från EU CAP Network. Den handlar om att stödja behoven hos skogsdominerande landsbygdsområden och kommuner. Nu söks deltagare till gruppen. Möten i mars och maj kommer ske digitalt. Anmäl ditt intresse innan den 21 februari.

Mer info: Expression of Interest | EU CAP Network Thematic Group on Forestry Strategy

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem