Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Programrådsmöte om skog – i skogen

29 september 2023

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september. Trots att vädret stundtals var lite kärvt med både regn och blåst deltog 18 personer. På det hela taget blev det en bra eftermiddag med intressanta presentationer, kluriga frågor, många diskussioner och en del skratt.

Schackrutehuggning på Nydala

Första stoppet på exkursionen var Nydala utanför Umeå. Här har Umeå kommun, SLU och Skogssällskapet testat en speciell modell för hyggesfritt skogsbruk på tolv hektar. Från marken ser det ut som en skog med många gläntor. Ovanifrån ser skogen däremot ut som ett schackbräde där skogen avverkats i varannan ruta, där varje ruta är ungefär 30 meter bred och 33–45 meter lång.  

– I takt med att intresset för hyggesfria avverkningsmetoder ökar så behöver det göras många olika försök med många olika metoder för att få bättre kunskap. Hyggesfritt skogsbruk är inte antingen eller, svart eller vitt, utan det finns många olika sätt att göra det på och metoderna lämpar sig olika bra beroende på vilket mål skogsägaren har, berättade Charlotta Erefur, forskare vid SLU och samordnare för Enheten för skoglig fältforskning.

Metoden schackrute­mönstrad avverkning är inte vanlig, men inte heller helt obeprövad. Forskare vid SLU har i drygt 15 år studerat denna typ av huggning vid den skogliga försöksparken Svartberget utanför Vindeln. 

Enligt Charlotta Erefur är en huvudpoäng med den här metoden kompromiss­tänket.

– Om en skogsägare står inför en åtgärd där målsättningen är att skapa något annat än ett traditionellt hygge så kan en sådan här avverkning vara ett steg på vägen. En schackrutehuggning kan ge en ekonomi som bär sig, samtidigt som hänsyn tas till exempelvis rekreation, biologisk mångfald eller rennäring.

Restaurering av lövskog i Klabböle

Det andra stoppet var vid Klabböle energicentrum. Här i skogarna kring Klabböle och Sörfors har Umeå kommun och fem andra markägare fått medel för att genomföra åtgärder som ska få den vitryggiga hackspetten och många andra arter att trivas.

– Vitryggen behöver stora områden lövskog för att trivas. Kommunen är en stor markägare i området och tack vare projektmedlen och samarbete med de privata markägarna kan vi göra åtgärder i ett ännu större område, berättade Marlene Olsson, naturvårdare Umeå kommun.

Åtgärderna, som omfattar ett 130 hektar stort område, handlar bland annat om att röja fram lövträd i täta bestånd och skada och ringbarka vissa träd för att på så sätt skapa död ved. Senare kommer även skogsmaskiner användas för att avverka större granar och på så sätt gynna lövträd. 

Enligt Marlene Olsson kommer åtgärderna att leda till att även sikten och framkomligheten bli bättre.

– Det är redan ett uppskattat friluftsområde och på sikt tror jag att det kommer bli ännu trevligare att vistas här.

Lövskogsprojektet pågår i två år med start hösten 2023. Det är ett samverkansprojekt mellan fem privata skogsägare, Vattenfall och Umeå kommun. Åtgärderna genomförs med stöd av Skogsstyrelsen, EU-projektet SUPERB och Rewilding Sweden.

Text och bild: Anders Esselin

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer
Hem Hem