Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Programrådsmöte om skog – i skogen

29 september 2023

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september. Trots att vädret stundtals var lite kärvt med både regn och blåst deltog 18 personer. På det hela taget blev det en bra eftermiddag med intressanta presentationer, kluriga frågor, många diskussioner och en del skratt.

Schackrutehuggning på Nydala

Första stoppet på exkursionen var Nydala utanför Umeå. Här har Umeå kommun, SLU och Skogssällskapet testat en speciell modell för hyggesfritt skogsbruk på tolv hektar. Från marken ser det ut som en skog med många gläntor. Ovanifrån ser skogen däremot ut som ett schackbräde där skogen avverkats i varannan ruta, där varje ruta är ungefär 30 meter bred och 33–45 meter lång.  

– I takt med att intresset för hyggesfria avverkningsmetoder ökar så behöver det göras många olika försök med många olika metoder för att få bättre kunskap. Hyggesfritt skogsbruk är inte antingen eller, svart eller vitt, utan det finns många olika sätt att göra det på och metoderna lämpar sig olika bra beroende på vilket mål skogsägaren har, berättade Charlotta Erefur, forskare vid SLU och samordnare för Enheten för skoglig fältforskning.

Metoden schackrute­mönstrad avverkning är inte vanlig, men inte heller helt obeprövad. Forskare vid SLU har i drygt 15 år studerat denna typ av huggning vid den skogliga försöksparken Svartberget utanför Vindeln. 

Enligt Charlotta Erefur är en huvudpoäng med den här metoden kompromiss­tänket.

– Om en skogsägare står inför en åtgärd där målsättningen är att skapa något annat än ett traditionellt hygge så kan en sådan här avverkning vara ett steg på vägen. En schackrutehuggning kan ge en ekonomi som bär sig, samtidigt som hänsyn tas till exempelvis rekreation, biologisk mångfald eller rennäring.

Restaurering av lövskog i Klabböle

Det andra stoppet var vid Klabböle energicentrum. Här i skogarna kring Klabböle och Sörfors har Umeå kommun och fem andra markägare fått medel för att genomföra åtgärder som ska få den vitryggiga hackspetten och många andra arter att trivas.

– Vitryggen behöver stora områden lövskog för att trivas. Kommunen är en stor markägare i området och tack vare projektmedlen och samarbete med de privata markägarna kan vi göra åtgärder i ett ännu större område, berättade Marlene Olsson, naturvårdare Umeå kommun.

Åtgärderna, som omfattar ett 130 hektar stort område, handlar bland annat om att röja fram lövträd i täta bestånd och skada och ringbarka vissa träd för att på så sätt skapa död ved. Senare kommer även skogsmaskiner användas för att avverka större granar och på så sätt gynna lövträd. 

Enligt Marlene Olsson kommer åtgärderna att leda till att även sikten och framkomligheten bli bättre.

– Det är redan ett uppskattat friluftsområde och på sikt tror jag att det kommer bli ännu trevligare att vistas här.

Lövskogsprojektet pågår i två år med start hösten 2023. Det är ett samverkansprojekt mellan fem privata skogsägare, Vattenfall och Umeå kommun. Åtgärderna genomförs med stöd av Skogsstyrelsen, EU-projektet SUPERB och Rewilding Sweden.

Text och bild: Anders Esselin

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem