Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

3 maj 2024

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

2015 startade Sveriges nationella skogsprogram med regeringens vision: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Tre år senare presenterades strategi och handlingsplan för det nationella skogsprogrammet. Då föreslogs också en regional dimension, dvs regionala skogsprogram, och på hösten 2018 startades därför regionala skogsprogram i de flesta län i Sverige. Men eftersom inga medel har tilldelats insatser på regional nivå sedan 2022 så har knappt hälften av länen idag någon aktiv verksamhet och ännu färre en långsiktig ambition.

Lära och inspireras av varandra

Syftet med mötet i Karlstad den 25 april var att samla projektledarna för några av de mest aktiva regionala skogsprogrammen för att lära av och inspireras av varandra. På plats var projektledarna för skogsprogrammen/-strategierna i Västerbotten, Sörmland, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Småland. Projektledaren för Hallands skogsprogram skulle också ha deltagit, men fick förhinder.

Mängder av aktiviteter och projekt

Större delen av dagen ägnades åt att dela erfarenheter och diskutera organisation, finansiering, aktiviteter, framgångsfaktorer och utmaningar. Det blev tydligt att våra regionala skogsprogrammen löst uppgift, organisation och finansiering på olika sätt, men också att det finns stora likheter och att alla lyckats hålla igång verksamheten med mängder av aktiviteter och projekt.

Tydligt underifrånperspektiv

Tillsammans kunde vi konstatera att arbetet på regional nivå är mycket betydelsefullt och viktigt för att bidra till de nationella målen. Inte minst genom att skapa ett tydligt underifrånperspektiv i arbetet och genom att erbjuda regionala mötesarenor där alla skogliga intressenter kan delta i dialog, genomföra insatser och dela erfarenheter.

Nu fortsätter vi vårt samarbete. I slutet av mötet sammanställde vi en gemensam "att-göra-lista". Bland annat planerar vi aktiviteter i samband med den nationella skogsprogramkonferensen i Växjö i slutet av november och ett antal samarrangerade webbinarier med aktuella ämnen under året.

Text: Anders Esselin

Foto: Johan Varenius

Fler nyheter

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer
Hem Hem