Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

21 deltagare på regionalt rundabordssamtal om skogarnas kulturarv

29 maj 2023

Den 8 maj samlades 21 personer på Västerbottens museum i Umeå för ett regionalt rundabordssamtal om de västerbottniska skogarnas kulturarv. På mötet diskuterades förutsättningarna för ett eventuellt framtida projekt med skogarnas kulturarv, och då framför allt det immateriella kulturarvet, i fokus.

Västerbottens museum och Västerbottens regionala skogsprogram var initiativtagare till rundabordssamtalet. Syftet med mötet var att diskutera ett eventuellt framtida projekt med fokus på att öka nyfikenheten och kunskapen hos allmänheten om det fysiska och immateriella kulturarvet i Västerbottens skogar.

Varför?

Vid rundabordssamtalet framkom att det finns flera anledningar till att ett sådant projekt är angeläget, bland annat för att

  • Unga har dålig kunskap om, intresse av och anknytning till skogen.
  • Man måste ha kunskap om och förstå historien – dvs. vad har skogen betytt för människorna under olika tider – för att kunna arbeta med nutida problem och konflikter.
  • Vi saknar berättelserna om människorna i skogen eftersom ingen idag har det övergripande ansvaret för att samla in dessa berättelser.

Hur?

Deltagarna hade också många idéer om aktiviteter som skulle kunna ingå i ett sådant här projekt, bland annat

  • Dokumentation av kulturlämningar och fysiska kulturarv, men kanske framför allt det immateriella kulturarvet – berättelser om ”Skogen mellan träden”.
  • Parallella spår: inventering/vetenskap, berättelser, musik – som går ihop ibland.
  • Underifrånperspektiv, folkrörelse, citizen science (rapportera in digitalt)
  • En västerbottnisk expertgrupp som kan svara på frågor från folk som hittat något spännande i skogen.

Nu är tanken att utveckla de idéer som framkom vid rundabordssamtalet och skriva ihop en ansökan om en förstudie. Om detta går vägen är planen på längre sikt att få till stånd ett flerårigt genomförandeprojekt.

Deltagare

Deltagare på rundabordssamtalet var: Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature AB), Anna Bromé (Sveaskog), Anna Stens (Folkrörelsearkivet), Anna-Lena Axelsson (SLU), Anna-Maria Rautio (Sveaskog), Berit Andersson (Västerbottens museum), Erik Sandén (Västerbottens museum), Eva Lundström (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Gudrun Nordstedt (Vaartoe), Irene Gustafsson (Västerbottens museum), Jans Heinerud (Västerbottens museum), Jeanette Joelsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Joakim Sandberg (Region Västerbotten), Kajsa Åberg (Region Västerbotten), Krister Stoor (Vaartoe), Kristina Nilsson (Skogsstyrelsen), Magnus Andersson (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Peter Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Sara Sundbaum (Skogsprogram Västerbotten/Länsstyrelsen Västerbotten), Therese Hellkvist (Skellefteå museum) och Therese Sigmundsdotter (Skogsstyrelsen).

 

Text: Anders Esselin

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

14 juni 2023

Noterat i nyhetsflödet maj-juni 2023

Risk för ännu en brandhärjad sommar i skogen. Milstolpe för svensk naturvård – nu har första biokrediten köpts. Så ser en attraktiv skog ut för friluftsliv och turism. Nytt sätt att mäta biologisk mångfald. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under maj – juni 2023.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 juni 2023

Bra diskussioner om skogens mångbruk

Februari – september 2023 genomför Västerbottens regionala skogsprogram i samverkan med Norrbottens regionala skogsprogram en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Bland annat innehåller förstudien en serie möten och intervjuer med människor i Norr- och Västerbotten. Syftet med förstudien är att förbereda ett större genomförandeprojekt för att stötta kapacitetsutveckling hos privata skogsägare och små och medelstora mångbruksföretag.

Läs mer
Hem Hem