Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

21 deltagare på regionalt rundabordssamtal om skogarnas kulturarv

29 maj 2023

Den 8 maj samlades 21 personer på Västerbottens museum i Umeå för ett regionalt rundabordssamtal om de västerbottniska skogarnas kulturarv. På mötet diskuterades förutsättningarna för ett eventuellt framtida projekt med skogarnas kulturarv, och då framför allt det immateriella kulturarvet, i fokus.

Västerbottens museum och Västerbottens regionala skogsprogram var initiativtagare till rundabordssamtalet. Syftet med mötet var att diskutera ett eventuellt framtida projekt med fokus på att öka nyfikenheten och kunskapen hos allmänheten om det fysiska och immateriella kulturarvet i Västerbottens skogar.

Varför?

Vid rundabordssamtalet framkom att det finns flera anledningar till att ett sådant projekt är angeläget, bland annat för att

  • Unga har dålig kunskap om, intresse av och anknytning till skogen.
  • Man måste ha kunskap om och förstå historien – dvs. vad har skogen betytt för människorna under olika tider – för att kunna arbeta med nutida problem och konflikter.
  • Vi saknar berättelserna om människorna i skogen eftersom ingen idag har det övergripande ansvaret för att samla in dessa berättelser.

Hur?

Deltagarna hade också många idéer om aktiviteter som skulle kunna ingå i ett sådant här projekt, bland annat

  • Dokumentation av kulturlämningar och fysiska kulturarv, men kanske framför allt det immateriella kulturarvet – berättelser om ”Skogen mellan träden”.
  • Parallella spår: inventering/vetenskap, berättelser, musik – som går ihop ibland.
  • Underifrånperspektiv, folkrörelse, citizen science (rapportera in digitalt)
  • En västerbottnisk expertgrupp som kan svara på frågor från folk som hittat något spännande i skogen.

Nu är tanken att utveckla de idéer som framkom vid rundabordssamtalet och skriva ihop en ansökan om en förstudie. Om detta går vägen är planen på längre sikt att få till stånd ett flerårigt genomförandeprojekt.

Deltagare

Deltagare på rundabordssamtalet var: Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature AB), Anna Bromé (Sveaskog), Anna Stens (Folkrörelsearkivet), Anna-Lena Axelsson (SLU), Anna-Maria Rautio (Sveaskog), Berit Andersson (Västerbottens museum), Erik Sandén (Västerbottens museum), Eva Lundström (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Gudrun Nordstedt (Vaartoe), Irene Gustafsson (Västerbottens museum), Jans Heinerud (Västerbottens museum), Jeanette Joelsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Joakim Sandberg (Region Västerbotten), Kajsa Åberg (Region Västerbotten), Krister Stoor (Vaartoe), Kristina Nilsson (Skogsstyrelsen), Magnus Andersson (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Peter Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Sara Sundbaum (Skogsprogram Västerbotten/Länsstyrelsen Västerbotten), Therese Hellkvist (Skellefteå museum) och Therese Sigmundsdotter (Skogsstyrelsen).

 

Text: Anders Esselin

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem