Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

21 deltagare på regionalt rundabordssamtal om skogarnas kulturarv

29 maj 2023

Den 8 maj samlades 21 personer på Västerbottens museum i Umeå för ett regionalt rundabordssamtal om de västerbottniska skogarnas kulturarv. På mötet diskuterades förutsättningarna för ett eventuellt framtida projekt med skogarnas kulturarv, och då framför allt det immateriella kulturarvet, i fokus.

Västerbottens museum och Västerbottens regionala skogsprogram var initiativtagare till rundabordssamtalet. Syftet med mötet var att diskutera ett eventuellt framtida projekt med fokus på att öka nyfikenheten och kunskapen hos allmänheten om det fysiska och immateriella kulturarvet i Västerbottens skogar.

Varför?

Vid rundabordssamtalet framkom att det finns flera anledningar till att ett sådant projekt är angeläget, bland annat för att

  • Unga har dålig kunskap om, intresse av och anknytning till skogen.
  • Man måste ha kunskap om och förstå historien – dvs. vad har skogen betytt för människorna under olika tider – för att kunna arbeta med nutida problem och konflikter.
  • Vi saknar berättelserna om människorna i skogen eftersom ingen idag har det övergripande ansvaret för att samla in dessa berättelser.

Hur?

Deltagarna hade också många idéer om aktiviteter som skulle kunna ingå i ett sådant här projekt, bland annat

  • Dokumentation av kulturlämningar och fysiska kulturarv, men kanske framför allt det immateriella kulturarvet – berättelser om ”Skogen mellan träden”.
  • Parallella spår: inventering/vetenskap, berättelser, musik – som går ihop ibland.
  • Underifrånperspektiv, folkrörelse, citizen science (rapportera in digitalt)
  • En västerbottnisk expertgrupp som kan svara på frågor från folk som hittat något spännande i skogen.

Nu är tanken att utveckla de idéer som framkom vid rundabordssamtalet och skriva ihop en ansökan om en förstudie. Om detta går vägen är planen på längre sikt att få till stånd ett flerårigt genomförandeprojekt.

Deltagare

Deltagare på rundabordssamtalet var: Anders Esselin (Skogsprogram Västerbotten/Man & Nature AB), Anna Bromé (Sveaskog), Anna Stens (Folkrörelsearkivet), Anna-Lena Axelsson (SLU), Anna-Maria Rautio (Sveaskog), Berit Andersson (Västerbottens museum), Erik Sandén (Västerbottens museum), Eva Lundström (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Gudrun Nordstedt (Vaartoe), Irene Gustafsson (Västerbottens museum), Jans Heinerud (Västerbottens museum), Jeanette Joelsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Joakim Sandberg (Region Västerbotten), Kajsa Åberg (Region Västerbotten), Krister Stoor (Vaartoe), Kristina Nilsson (Skogsstyrelsen), Magnus Andersson (Skogs- och samemuseet i Lycksele AB), Peter Jonsson (Länsstyrelsen Västerbotten), Sara Sundbaum (Skogsprogram Västerbotten/Länsstyrelsen Västerbotten), Therese Hellkvist (Skellefteå museum) och Therese Sigmundsdotter (Skogsstyrelsen).

 

Text: Anders Esselin

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

2 februari 2024

Skogsungdomarna besökte Västerbottens museum

Nu är Skogsungdomarna, det vill säga Skogsprogram Västerbottens ungdomsråd, igång. 13 ungdomar deltog på en träff på Västerbottens museum i januari och flera aktiviteter är planerade under våren.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

25 januari 2024

Engagerade deltagare på inspirationsdag om stigars berättelser

Berättelser om stigar och platser väcker nyfikenhet och engagemang. Det var tydligt när Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens museum och Skogsprogram Västerbotten bjöd in till en inspirationsdag om stigars berättelser på Skogs- och samemuseet i Lycksele den 24 januari. 50 personer från hela Västerbotten och från många olika organisationer deltog, engagemanget var påfallande stort – och berättelserna var många.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

15 januari 2024

Stort intresse för webbinarium om förädlad björk

Förädlad björk – Norrlands nya guld? Det var rubriken för ett webinarium som Skogsprogram Västerbotten anordnade den 19 december tillsammans med kompetenscentrumet Trees For Me. Intresset var stort: mer än 100 anmälda och som mest 82 personer samtidigt uppkopplade.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem