| 8 januari 2020

Skogsprogramkonferens – nu lyfter vi skogen

19–20 februari arrangerar Skogsprogrammet i Västerbottens län en konferens i Lycksele för att belysa möjligheter och utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Bland annat blir det presentationer och diskussioner om den pågående skogsutredningen samt utredningens beställningar till Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Dessutom kompetensförsörjning och jämställdhet, målkonflikter och dialog, samt förslaget till regional skogsstrategi för Västerbottens län.

Bland talarna finns Herman Sundqvist (Generaldirektör Skogsstyrelsen), Agneta Ögren (särskild utredare Skogsutredningen), Camilla Sandström (professor i statsvetenskap vid Umeå universitet) och Rickard Carstedt (Regionråd Region Västerbotten).

När: 19–20 februari 2020

Var: Hotell Lappland, Lycksele

Kostnad: 600 kr per dag, 300 kr middag, 1 200 kr paketpris för båda dagarna och middag. Kostnaden faktureras efter konferensen

Boende: Varje deltagare ordnar boende själv. Om ni vill bo på Hotell Lappland, uppge att ni ska delta på denna konferens när ni kontaktar hotellet.

Frågor: Maila info@skogsprogramvasterbotten.se

Anmälan: Via denna länk senast den 3 februari 2020

Preliminärt program

Onsdag 19 februari

09:30 Registrering och fika

10:00 Välkomna (Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, och Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen)

10:10 Praktisk information

10:15 Nationella skogsprogrammet och skogspolitiken (Helene Holstein, departementsråd Näringsdepartementet)

10:30 Skogsprogrammet och Skogen i norra Sverige – möjligheter och utmaningar (Herman Sundqvist, Generaldirektör Skogsstyrelsen)

10:45 Innovation och förändring – skogsteknik/byggande (Linda Nyström, VD Skogstekniska klustret)

11:10 JämLys (Monica Forsman, sakkunnig jämställdhet länsstyrelsen Västerbotten)

11:30 Paneldiskussion: Skogen som attraktiv arbetsplats (Ann Dolling, universitetslektor SLU, Fredrik Bergström, HR-partner Sveaskog, Anders Ringsell, skogschef Martinssons)

12:00 Lunch

13:00 Skogsutredningen (Agneta Ögren, särskild utredare Skogsutredningen, m.fl.)

13:30 Konflikter i skogen – och lösningar (Camilla Sandström, professor Umeå universitet)

14:00 Nyckelbiotoper (Johan Wester, senior advisor Skogsstyrelsen)

14:30 Kaffe

15:00 Fjällnära skog (talare inte klar än)

15:30 Gruppdiskussioner kring frågor i skogsutredningen: nyckelbiotoper, fjällnära skog och flexibla skyddsformer

16:55 Sammanfattning av dagen (Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen)

17:00 Avslut

18:30 Middag

Torsdag 20 februari

08:00 Registrering

08:30 Välkomna (Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, och Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen)

08:45 Skogen som drivkraft i regional utveckling (Rickard Carstedt, regionråd Region Västerbotten)

09:00 Vad vill regeringen med regionala skogsprogram/strategier? (Agneta Alriksson, departementsråd Näringsdepartementet)

09:15 Skogsprogram Västerbotten (Kristina Nilson, skogskonsulent Skogsstyrelsen, och Mikael Bergström, Länsstyrelsen Västerbotten)

10:00 Fika

10:30 Den regionala skogsstrategins fokusområden – möjlighet till frågor

12:00 Lunch

13:00 Den regionala skogsstrategins fokusområden – möjlighet till frågor (fortsättning)

14:00 Fika

14:30 Summering

14:50 Avslutning (Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län, Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten, och Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen)

15:00 Slut

Fler nyheter

Den 5 februari 2020 arrangerar länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet Life-Taiga, ett seminarium i Umeå om naturvårdbränningar och effekter på rennäringen. Skogsprogram Västerbotten är medarrangör.
Den 17 december 2019 arrangerade Skogsprogram Västerbotten – med stöd av skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län – en konferens på temat: "Vad vet vi egentligen om älgar, skog och betesskador i norra Sverige". 95 engagerade personer deltog vilket var fullsatt.
Nu finns ett förslag till skogsstrategi för Västerbottens län. Alla som vill kan tycka till om förslaget och bidra med synpunkter.
Älgen är högt uppskattad av många, bland annat på grund av den rekreation jakten innebär. Samtidigt vet vi att nationalsymbolen älg orsakar betesskador som är mycket kostsamma för dagens skogsbruk.
Hem Hem