Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

5 oktober 2022

Utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning bestod av två delar: Först en digital halvdag den 28 september med deltagare från både Västerbotten och Norrbotten, och sedan en fältdag – antingen i Granö Västerbotten den 4 oktober eller i Rörbäck Norrbotten den 6 oktober.

– Naturvägledning innebär kommunikation med människor om natur och kulturlandskap, såväl i brukade landskap som i skyddade. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna tips om hur de kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang, säger Anders Arnell, projektledare vid SLU och ledare för utbildningen.

Kommunikation som inspirerar och utmanar

Under utbildningen fick deltagarna lära sig om och praktiskt öva på verktyg för kommunikation som inspirerar och utmanar till reflektion, dialog och engagemang, snarare än traditionell kunskapsöverföring. Särskilt fokus var på direkta upplevelser av verkliga fenomen ute i skogen samt betydelsen av platser, berättelser och samtal. Det handlade om såväl naturvägledning med personliga möten – guidning, storytelling, praktisk naturvård – som obemannad naturvägledning – skyltar, stigar, utställningar, QR-koder osv. 

Ur innehållet:

  • Varför arbeta med skogens sociala värden och kommunikation om skogen?
  • Vad är naturvägledning och interpretation?
  • Bra verktyg för naturvägledning/interpretation: tema, reflektion, relevans mm.
  • Hur kan naturvägledningen utvecklas på den/de platser vi besöker?
  • Vilka berättelser finns att lyfta fram här?
  • Metoder för att ta vara på en grupps perspektiv och reflektioner
  • Att ställa sig i besökarens skor, att vända sig till olika besökartyper
  • Att utgå från något till synes litet och enkelt för att berätta om större sammanhang.

Deltagare från många olika organisationer

Sammanlagt deltog nästan 40 personer i utbildningen – ungefär hälften från Västerbotten och hälften från Norrbotten. Och deltagarna kom från många olika organisationer, t ex Norra skog, Friluftsfrämjandet, Skogs- och samemuseet i Lycksele, Vilhelmina kommun, Skogsstyrelsen, Granö Beckasin, SLU, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Sveaskog, LRF och Grans naturbruksgymnasium. Med fanns också flera företagare inom naturturism och privata skogsägare.

Media

Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde ett inslag om utbildningen i samband med utbildningsdagen i Norrbotten. Klicka här för att lyssna Förmiddag i P4 Med Anna Lidé (12.35 in i sändningen som startar 09:32).

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

1 november 2022

Ny webbplats för Trees For Me

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige. Nu har kompetenscentret lanserat en ny webbplats.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

27 oktober 2022

Möte i Lycksele om landsbygder i förändring

Den 26 oktober träffades organisationer, ideella föreningar, företag, beslutsfattare, tjänstepersoner och inte minst intresserade av landsbygds- och utvecklingsfrågor i Lycksele för att prata om landsbygder i förändring.

Läs mer
10 oktober 2022

Äntligen ett fysiskt möte med skogsprogrammets programråd

Den 6 oktober kunde äntligen skogsprogrammets programråd samlas för ett första fysiskt möte. Sammanlagt deltog 19 personer på mötet som hölls på Länsstyrelsen i Umeå. På agendan fanns presentationer och diskussioner om SCA Obbola, Umeå universitet och skogens bär, samt även fotografering inför en utställning på Västerbottens Museum.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

6 oktober 2022

Noterat i nyhetsflödet september 2022

Lyckad invigning av Berga Kunskapsskog. Rekordstor investering för Norra Timber Kåge såg. Tydligare regler för fåglar från 1 oktober. Se där, något av det vi har noterat i nyhetsflödet under september.

Läs mer
Hem Hem