Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

5 oktober 2022

Utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning bestod av två delar: Först en digital halvdag den 28 september med deltagare från både Västerbotten och Norrbotten, och sedan en fältdag – antingen i Granö Västerbotten den 4 oktober eller i Rörbäck Norrbotten den 6 oktober.

– Naturvägledning innebär kommunikation med människor om natur och kulturlandskap, såväl i brukade landskap som i skyddade. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna tips om hur de kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang, säger Anders Arnell, projektledare vid SLU och ledare för utbildningen.

Kommunikation som inspirerar och utmanar

Under utbildningen fick deltagarna lära sig om och praktiskt öva på verktyg för kommunikation som inspirerar och utmanar till reflektion, dialog och engagemang, snarare än traditionell kunskapsöverföring. Särskilt fokus var på direkta upplevelser av verkliga fenomen ute i skogen samt betydelsen av platser, berättelser och samtal. Det handlade om såväl naturvägledning med personliga möten – guidning, storytelling, praktisk naturvård – som obemannad naturvägledning – skyltar, stigar, utställningar, QR-koder osv. 

Ur innehållet:

  • Varför arbeta med skogens sociala värden och kommunikation om skogen?
  • Vad är naturvägledning och interpretation?
  • Bra verktyg för naturvägledning/interpretation: tema, reflektion, relevans mm.
  • Hur kan naturvägledningen utvecklas på den/de platser vi besöker?
  • Vilka berättelser finns att lyfta fram här?
  • Metoder för att ta vara på en grupps perspektiv och reflektioner
  • Att ställa sig i besökarens skor, att vända sig till olika besökartyper
  • Att utgå från något till synes litet och enkelt för att berätta om större sammanhang.

Deltagare från många olika organisationer

Sammanlagt deltog nästan 40 personer i utbildningen – ungefär hälften från Västerbotten och hälften från Norrbotten. Och deltagarna kom från många olika organisationer, t ex Norra skog, Friluftsfrämjandet, Skogs- och samemuseet i Lycksele, Vilhelmina kommun, Skogsstyrelsen, Granö Beckasin, SLU, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Sveaskog, LRF och Grans naturbruksgymnasium. Med fanns också flera företagare inom naturturism och privata skogsägare.

Media

Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde ett inslag om utbildningen i samband med utbildningsdagen i Norrbotten. Klicka här för att lyssna Förmiddag i P4 Med Anna Lidé (12.35 in i sändningen som startar 09:32).

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

20 februari 2024

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör).

Läs mer
Hem Hem