Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

5 oktober 2022

Utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning bestod av två delar: Först en digital halvdag den 28 september med deltagare från både Västerbotten och Norrbotten, och sedan en fältdag – antingen i Granö Västerbotten den 4 oktober eller i Rörbäck Norrbotten den 6 oktober.

– Naturvägledning innebär kommunikation med människor om natur och kulturlandskap, såväl i brukade landskap som i skyddade. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna tips om hur de kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang, säger Anders Arnell, projektledare vid SLU och ledare för utbildningen.

Kommunikation som inspirerar och utmanar

Under utbildningen fick deltagarna lära sig om och praktiskt öva på verktyg för kommunikation som inspirerar och utmanar till reflektion, dialog och engagemang, snarare än traditionell kunskapsöverföring. Särskilt fokus var på direkta upplevelser av verkliga fenomen ute i skogen samt betydelsen av platser, berättelser och samtal. Det handlade om såväl naturvägledning med personliga möten – guidning, storytelling, praktisk naturvård – som obemannad naturvägledning – skyltar, stigar, utställningar, QR-koder osv. 

Ur innehållet:

  • Varför arbeta med skogens sociala värden och kommunikation om skogen?
  • Vad är naturvägledning och interpretation?
  • Bra verktyg för naturvägledning/interpretation: tema, reflektion, relevans mm.
  • Hur kan naturvägledningen utvecklas på den/de platser vi besöker?
  • Vilka berättelser finns att lyfta fram här?
  • Metoder för att ta vara på en grupps perspektiv och reflektioner
  • Att ställa sig i besökarens skor, att vända sig till olika besökartyper
  • Att utgå från något till synes litet och enkelt för att berätta om större sammanhang.

Deltagare från många olika organisationer

Sammanlagt deltog nästan 40 personer i utbildningen – ungefär hälften från Västerbotten och hälften från Norrbotten. Och deltagarna kom från många olika organisationer, t ex Norra skog, Friluftsfrämjandet, Skogs- och samemuseet i Lycksele, Vilhelmina kommun, Skogsstyrelsen, Granö Beckasin, SLU, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Sveaskog, LRF och Grans naturbruksgymnasium. Med fanns också flera företagare inom naturturism och privata skogsägare.

Media

Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde ett inslag om utbildningen i samband med utbildningsdagen i Norrbotten. Klicka här för att lyssna Förmiddag i P4 Med Anna Lidé (12.35 in i sändningen som startar 09:32).

Fler nyheter

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

10 oktober 2023

Diskussion om gemensamma frågor och utmaningar på Barents Forest Forum 2023

4–5 oktober samlades ca 80 representanter från företag, myndigheter, forskning och studenter från Finland, Norge och Sverige i finska Rovaniemi för Barents Forest Forum 2023. Deltog gjorde även representanter från Skogsprogram Västerbotten.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 september 2023

Programrådsmöte om skog – i skogen

Vad är egentligen schackrutehuggning och hur kan man restaurera en lövskog? Och vad är poängen med sådana åtgärder? Det var frågor på agendan när programrådet för Västerbottens regionala skogsprogram samlades för en exkursion i närheten av Umeå den 25 september.

Läs mer

Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete

21 september 2023

Nyhetsbrev nr 3 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det tredje nyhetsbrevet från den svenska delen av EU-projektet SUPERB. Läs om SUPERB:s rådgivande grupp, att skala upp restaurering av skog, en studie av sammanhängande skog med höga naturvärden, och en hel del annat.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

11 september 2023

Kommunträff med diskussioner om skog i Vindeln

7 september arrangerade Skogsprogrammet i Västerbotten en kommunträff med politiker från Vindelns kommun. Frågor som diskuterades var bland annat hyggesfritt skogsbruk, skog och företagande, skogens betydelse för Vindelns kommun, älgförvaltning, skogsskador orsakade av älgbete och svampangrepp samt digitaliseringens möjligheter i framtidens skog.

Läs mer

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

29 juni 2023

Nyhetsbrev nr 2 från den svenska delen av SUPERB-projektet

Här kommer det andra nyhetsbrevet från EU-projektet SUPERB. Läs om pågående inventeringar, skoglig restaurering för förbättrade ren-landskap, läget i ”våra” restaureringsområden och en hel del annat.

Läs mer
Hem Hem