Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

Inspiration i fokus på utbildning i naturvägledning

5 oktober 2022

Utbildning i naturvägledning som Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram arrangerade i samverkan med SLU:s Centrum för naturvägledning bestod av två delar: Först en digital halvdag den 28 september med deltagare från både Västerbotten och Norrbotten, och sedan en fältdag – antingen i Granö Västerbotten den 4 oktober eller i Rörbäck Norrbotten den 6 oktober.

– Naturvägledning innebär kommunikation med människor om natur och kulturlandskap, såväl i brukade landskap som i skyddade. Syftet med utbildningen var att ge deltagarna tips om hur de kan berätta om olika värden och verksamheter i skogen för att skapa intresse och engagemang, säger Anders Arnell, projektledare vid SLU och ledare för utbildningen.

Kommunikation som inspirerar och utmanar

Under utbildningen fick deltagarna lära sig om och praktiskt öva på verktyg för kommunikation som inspirerar och utmanar till reflektion, dialog och engagemang, snarare än traditionell kunskapsöverföring. Särskilt fokus var på direkta upplevelser av verkliga fenomen ute i skogen samt betydelsen av platser, berättelser och samtal. Det handlade om såväl naturvägledning med personliga möten – guidning, storytelling, praktisk naturvård – som obemannad naturvägledning – skyltar, stigar, utställningar, QR-koder osv. 

Ur innehållet:

  • Varför arbeta med skogens sociala värden och kommunikation om skogen?
  • Vad är naturvägledning och interpretation?
  • Bra verktyg för naturvägledning/interpretation: tema, reflektion, relevans mm.
  • Hur kan naturvägledningen utvecklas på den/de platser vi besöker?
  • Vilka berättelser finns att lyfta fram här?
  • Metoder för att ta vara på en grupps perspektiv och reflektioner
  • Att ställa sig i besökarens skor, att vända sig till olika besökartyper
  • Att utgå från något till synes litet och enkelt för att berätta om större sammanhang.

Deltagare från många olika organisationer

Sammanlagt deltog nästan 40 personer i utbildningen – ungefär hälften från Västerbotten och hälften från Norrbotten. Och deltagarna kom från många olika organisationer, t ex Norra skog, Friluftsfrämjandet, Skogs- och samemuseet i Lycksele, Vilhelmina kommun, Skogsstyrelsen, Granö Beckasin, SLU, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Sveaskog, LRF och Grans naturbruksgymnasium. Med fanns också flera företagare inom naturturism och privata skogsägare.

Media

Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde ett inslag om utbildningen i samband med utbildningsdagen i Norrbotten. Klicka här för att lyssna Förmiddag i P4 Med Anna Lidé (12.35 in i sändningen som startar 09:32).

Fler nyheter

Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

27 mars 2023

Nyhetsbrev från den svenska delen av SUPERB-projektet

Nu har EU-projektet SUPERB kommit igång på allvar. Bland annat genomförs “före-åtgärd-inventeringar” av fåglar och senare i år startar restaureringsåtgärder på flera platser i Västerbotten. Dessutom kommer informations- och diskussionsträffar för markägare, kommuner och andra att arrangeras under 2023. Läs mer om detta i det första nyhetsbrevet från den svenska delen av SUPERB-projektet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

9 mars 2023

Nyhetssvep departement och myndigheter februari 2023

Mycket återstår för en jämställd skogssektor. Naturnära jobb avslutat – nästan 4 000 åtgärder utförda av 800 deltagare. Europaforum norra Sverige har antagit ett nytt positionsdokument om skogsövervakning. Det är exempel på nyheter från näringsdepartementet, Skogsstyrelsen och andra myndigheter som Skogsstyrelsen sammanställt som stöd för omvärldsbevakningen för skogsprogramsarbetet.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

Jubileumsutställning: Hur många träd finns det i skogen?

Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker fyller 100 år. För att uppmärksamma detta jubileum öppnar Västerbottensmuseum en utställning den 4 mars med namnet "Hur många träd finns det i skogen?" Västerbottens regionala skogsprograms programråd finns med på ett hörn.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

22 februari 2023

2022: Många aktiviteter och mycket samverkan

Liksom föregående år var 2022 ett intensivt och produktivt år för Västerbottens regionala skogsprogram. Organisationen har utvecklats, projekten och aktiviteterna har blivit fler och kommunikationsarbetet har rullat på. Framför allt är det glädjande att samverkan med forskningen, förvaltningen, företag och intresseorganisationer fortsätter att vara både omfattande och rolig.

Läs mer

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

13 februari 2023

Förstudie om skogens mångbruk i norra Sverige

Västerbottens och Norrbottens regionala skogsprogram har beviljats medel för en förstudie om mångbruk av skog i norra Sverige. Målet är att ta fram ett underlag för ett genomförandeprojekt som genom nätverkande och utbildning ska stötta en kapacitetsutveckling av små- och medelstora företag verksamma inom mångbruk av skog. Workshops för alla intresserade kommer att genomföras på olika platser i Norr- och Västerbotten.

Läs mer
Hem Hem