Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta

Är du skogsägare och funderar på hur din skog påverkar klimatet?  

20 februari 2024

Funderar du på hur din skog ska utvecklas i framtiden? Vill du prata med andra skogsägare om hur de tänker kring skogens roll för klimatet?  Forskningsprogrammet Route to Paris letar efter deltagare till en workshop som handlar om att kartlägga vad som kan få skogsägare att göra mer för klimatet (än de redan gör). Du kan läsa mer om forskningsprogrammet nedan.

Flera datum att välja mellan

De datum som finns att välja mellan är 19, 21, 25 mars och 8 april, kl. 9-12. Du deltar digitalt via Teams från din egen dator. Det utgår ingen ersättning, utan medverkan bygger på att du är intresserad av frågan om skogen och klimatet och tycker att det är intressant att reflektera över ditt eget skogsbruk tillsammans med andra skogsägare. 

Anmäl ditt intresse via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Bd_G350kW01vkd8JDR784dFDPCNyk9mrWHunJGbIwTxMbA/viewform?usp=sf_link

Tipsa gärna andra skogsägare du tror kan vara intresserade av att medverka! 

Kort om Route to Paris    

Route to Paris är ett forskningsprojekt som drivs av SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med flera andra universitet. Forskningsprojektet heter Route to Paris och handlar om hur den svenska skogen kan bidra till att uppnå de klimatmål som sattes upp vid FN-mötet i Paris 2015. Projektet syftar till att undersöka och utveckla de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Mer specifikt är målet att införliva klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk för att på så sätt nå målen i Parisavtalet. Hur kan skogen både säkerställa en hög kolsänka och bidra till en grön omställning av samhället?  Vår (Lottas och Malins) uppgift i projektet är att hjälpa forskarna - statsvetare i den här delen - att kartlägga vilka policyinstrument som skulle kunna stimulera skogsägare att vilja göra mer för att bidra till att målen för Parisavtalet nås. Vi kommer att arbeta med fokusgruppsmetodik där vi möter markägare, rådgivare och politiker. Vi kommer att undersöka vilka “morötter” och “piskor" deltagarna tror skulle kunna vara verksamma för att få markägare att göra mer för klimatet. 

Vänliga hälsningar Lotta Möller och Malin von Essen, processledare 

Fler nyheter

Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

4 juni 2024

Slöjd och skratt i solsken

Lördagen den 18 maj var det dags för Skogsungdomarnas sista aktivitet innan sommaren. Den här gången stod slöjdande på schemat och dagens huvudperson var Johannes Larson, post-doc på SLU och aktiv i Ersboda Slöjdförening.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

10 maj 2024

Fokus på skogshistoria när Skogsungdomarna åkte till Kulbäcksliden

Den 27 april besökte Skogsungdomarna Kulbäcksliden för en dag om skogshistoria. Där guidades de av Lars Östlund, professor i skogshistoria SLU, och Jenny Viklund, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning SLU. De fick också träffa "kungen och drottningen".

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

3 maj 2024

Livfulla regionala skogsprogram träffades i Karlstad

Den 25 april träffades projektledare för sex livfulla regionala skogsprogram i Karlstad. Det blev en mycket inspirerande dag där det blev tydligt att arbetet på regional nivå kan vara betydelsefullt och göra nytta. Vi konstaterade också att det kan bli ännu mer "verkstad" om vi utvecklar samarbetet mellan länen.

Läs mer

Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen

28 mars 2024

Skogsungdomarna på besök i renskogen

Den 23:e mars hade Skogsungdomarna sin andra medlemsaktivitet, denna gång i skogarna kring Botsmark. På agendan stod en träff med renägaren Tobias Jonsson, Gran sameby. Aktiviteten blev en succé.

Läs mer
Hem Hem