Det regionala skogsprogrammet i Västerbotten

Syftet med det regionala skogsprogrammet för Västerbottens län är att befästa och utveckla Västerbottens ställning som ett av Sveriges mest spännande och innovativa skogslän – och på så sätt bidra till det nationella skogsprogrammets vision och mål

Det ska ske genom en kraftsamling för att realisera möjligheter och hantera utmaningar i den västerbottniska skogen och skogssektorn. Det innebär att vi

  • Samlar och sprider kunskap om den västerbottniska skogen och skogssektorn
  • Tar fram en skogsstrategi som kan användas av myndigheter, företag och organisationer för att prioritera framtida insatser
  • Stödjer ett långsiktigt utvecklingsarbete och en bred dialog mellan skogssektorns olika aktörer
Vägvalen vi har gjort är
  • Att betrakta alla verksamheter, intressen och värden med sin bas i den västerbottniska skogen som delar av länets skogssektor
  • Att söka konsensus i den meningen att komma överens om vad vi är överens om och vad vi inte överens om
  • Att arbeta aktivt för att ”görandet” inte ska skjutas upp utan ske parallellt med framtagandet av en regional skogsstrategi

 

Hem Hem