Organisation

Organisation

Organisation

Styrgrupp

Ansvar och uppgifter

  • Ytterst ansvarig för Västerbottens regionala skogsprogram.

Bemanning

  • Helene Hellmark Knutsson (landshövding i Västerbottens län)/Lars Lustig (länsråd), Carina Jensen (Distriktschef Skogsstyrelsen) och Anna Pettersson (regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten)

Sekretariat

Ansvar och uppgifter

  • Att samordna och genomföra insatser och kommunicera arbetet.

Bemanning

  • Anders Esselin (Man & Nature AB/processledare), Emilia Barsk (Länsstyrelsen Västerbotten), Kristina Nilsson (Skogsstyrelsen), Lena Friborg (Region Västerbotten), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten)

Programråd

Ansvar och uppgifter

  • Att ge vägledning och råd till styrgruppen för Västerbottens regionala skogsprogram

Bemanning

  • Anders Sandström (ordf. Friluftsfrämjandet Västerbotten), Anette Waara (chef marknadsområde Nord Sveaskog), Anna-Lena Axelsson (forskare SLU), Annika Sandström (regionturistchef Region Västerbotten), Cecilia Wahlberg (egenföretagare CEWARO AB), Gustaf Nygren (fabrikschef SCA Obbola), Jans Heinerud (avdelningschef kulturmiljö Västerbottens museum), Jonas Eriksson (medlemschef Norra Skog), Karin Malmfjord (kommunstyrelsens vice ordf. och ledamot kommunfullmäktige i Storumans kommun), Lars Engman (verksamhetsledare Träbransch Norr), Lars Hedqvist (styrelseledamot Jägareförbundet Västerbotten), Linda Nyström (VD Skogstekniska klustret), Lotta Folkesson (ordf. LRF Västerbotten), Mathias Westerlund (regionchef Holmen Skog AB), Therese Bjärstig (docent i statsvetenskap Umeå universitet), Thomas Stenlund (renskötare Malå sameby), Tobias Andersson (SCA Skog), Torun Bergman (Naturskyddsföreningen Västerbotten).

Ad hoc-grupper och projekt

Då och då uppstår behov att belysa och utreda frågor mer ordentligt. Det kan göras genom att tillsätta tillfälliga arbetsgrupper (ad hoc-grupper) eller starta projekt – med väl avgränsade och specificerade uppdrag.

Andra regionala skogsprogram

Partnerskap med de regionala skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län, som bland annat handlar om att stärka utbytet av forskning, kunskap och utveckling mellan länen, och tillsammans driva frågor som är viktiga för de fyra norrlandslänen på nationella och internationella arenor. För mer information om andra regionala skogsprogram i Sverige – klicka här.

Hem Hem