Organisation – Skogsprogram Västerbotten

Styrgrupp

  • Ytterst ansvarig för Västerbottens regionala skogsprogram.
  • Helene Hellmark Knutsson (landshövding i Västerbottens län)/Lars Lustig (t.f. landshövding Västerbottens län), Staffan Norin (regionchef Skogsstyrelsen) och Anna Pettersson (regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten)

Sekretariat

  • Samordnar och genomför insatser och kommunicerar arbetet.
  • Anders Esselin (Man & Nature AB/processledare), Emilia Barsk (masterstudent Umeå universitet/praktikant), Jörgen Boman (Länsstyrelsen Västerbotten), Kristina Nilsson (Skogsstyrelsen), Lena Friborg (Region Västerbotten), Mikael Bergström (Länsstyrelsen Västerbotten)

Kvalificerade referensgrupper

Verksamheter med sin bas i de västerbottniska skogarna

  • Skogsprogrammet genomförs i nära samverkan med representanter för olika verksamheter som har sin bas i den västerbottniska skogen.
  • Flera hundra personer har blivit intervjuade, deltagit i möten av olika slag och bidragit med värdefulla synpunkter till temarapporter, strategi och handlingsplan.

Andra regionala skogsprogram

  • Partnerskap som bland annat handlar om att stärka utbytet av forskning, kunskap och utveckling mellan länen, och tillsammans driva frågor som är viktiga för de fyra norrlandslänen på nationella och internationella arenor. För mer information om andra regionala skogsprogram i Sverige – klicka här.
  • De regionala skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
Hem Hem