Process

Västerbottens regionala skogsprogram är en process med fyra faser:

  1. Inledning (hösten 2018–våren 2019): Organisation, verksamhetsplanering, första workshop med representanter från skogliga näringar och verksamheter, etablering av webbplats, beställning av grundläggande statistik mm.
  2. Kartläggning (våren 2019–hösten 2019): Beskrivning av 9 temaområden, dvs verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen – genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. 
  3. Strategi (hösten 2019–våren 2020): Skrivande och remissande av strategi för Västerbottens regionala skogsprogram, med handlingsplan.
  4. Genomförande (våren 2020 och framåt): Långsiktigt och tålmodigt arbete för att förverkliga möjligheter och bättre hantera hinder och utmaningar. 
Hem Hem