Process – Skogsprogram Västerbotten

Västerbottens regionala skogsprogram vägleds av regeringens vision: Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Vårt regionala skogsprogram är en process med fyra faser:

  1. Inledning (ht 2018–VT2019): Organisation, verksamhetsplanering, första workshop med representanter från skogliga näringar och verksamheter, etablering av webbplats, beställning av grundläggande statistik mm.
  2. Kartläggning (VT 2019–HT 2019): Beskrivning av 9 temaområden, dvs verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen – genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. 
  3. Strategi (HT 2019–VT 2020): Skrivande och remissande av strategi för Västerbottens regionala skogsprogram, med handlingsplan.
  4. Utvecklingsarbete (VT 2020– ): Långsiktigt och tålmodigt arbete för att förverkliga identifierade möjligheter och bättre hantera identifierade hinder och utmaningar. 
Hem Hem