Skogsprogram Västerbotten

Västerbottens regionala skogsprogram är en process med fyra faser:

  1. Inledning (ht 2018–VT2019): Organisation, verksamhetsplanering, första workshop med representanter från skogliga näringar och verksamheter, etablering av webbplats, beställning av grundläggande statistik mm.
  2. Kartläggning (VT 2019–HT 2019): Beskrivning av 9 temaområden, dvs verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen – genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. 
  3. Strategi (HT 2019–VT 2020): Skrivande och remissande av strategi för Västerbottens regionala skogsprogram, med handlingsplan.
  4. Utvecklingsarbete (VT 2020– ): Långsiktigt och tålmodigt arbete för att förverkliga identifierade möjligheter och bättre hantera identifierade hinder och utmaningar. 
Västerbottens regionala skogsprogram arbetar tillsammans med de regionala skogsprogrammen i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Partnerskapet handlar bland annat om att stärka utbytet av forskning, kunskap och utveckling mellan länen, och tillsammans driva frågor som är viktiga för de fyra norrlandslänen på nationella och internationella arenor. För mer information om andra regionala skogsprogram i Sverige – klicka här.
Alla kan bidra till Skogsprogram Västerbotten. Hittills har det funnits möjlighet att bidra till kartläggningen av verksamheter i den västerbottniska skogen och till utformningen av den regionala skogsstrategin. Framöver hoppas vi att DU vill delta i utvecklingsarbetet.

 

Hem Hem