Skogsprogram Västerbotten

Skogsprogram Västerbotten är en process med fyra faser:

  1. Inledning (ht 2018–VT2019): Organisation, verksamhetsplanering, första workshop med representanter från skogliga näringar och verksamheter, etablering av webbplats, beställning av grundläggande statistik mm.
  2. Kartläggning (VT 2019–HT 2019): Beskrivning av 9 temaområden, dvs näringar och verksamheter med sin bas i den västerbottniska skogen – genom skrivarverkstäder, intervjuer och genomgång av artiklar, rapporter och statistik. 
  3. Regional skogsstrategi (HT 2019–VT 2020): Skrivande och remissande av skogsstrategi, med handlingsplan, för Västerbottens län.
  4. Utvecklingsarbete (VT 2020– ): Långsiktigt och tålmodigt arbete för att förverkliga identifierade möjligheter och bättre hantera identifierade hinder och utmaningar. 
Alla kan bidra till Skogsprogram Västerbotten. DU kan t ex
  • Läsa, kommentera och komplettera rapporterna om de olika temaområdena (skicka mail till info@skogsprogramvasterbotten.se).
  • Läsa och kommentera den regionala skogsstrategin när den är ute på remiss.
  • Delta i utvecklingsarbetet.

 

Hem Hem